Kunnan valtuutettuna toimiminen

Kunnanvaltuutettu voi vaikuttaa kunnan asioihin kunnanvaltuustossa, eri lautakunnissa ja muissa kunnallisissa luottamustoimissa.

<– Osallistuminen ja vaikuttaminen

© 2019 A MarketPress.com Theme