Ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt

  • Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen kuuluu useiden ympäristö- ja luontojärjestöjen toiminnan tavoitteisiin

  • Järjestöjen tärkeimpiin toimintamuotoihin kuuluvat vaikuttaminen muiden toimijoiden, kuten päättäjien, viranomaisten, liike-elämän ja kansalaisten toimintaan ja asenteisiin

  • Ympäristö- ja luontojärjestöjen linkkikokoelma

<– Osallistuminen ja vaikuttaminen

© 2020 A MarketPress.com Theme