Teorier

För att underlätta förverkligandet av miljöpedagogik i praktiken har man skapat flera olika teoretiska modeller. Typiskt för de här modellerna är att de sammanfattar miljöpedagogikens målsättningar, handleder till praktiskt genomförande och metoder samt underlättar miljöpedagogisk planering och utvärdering. Alla modeller lägger upp ganska likadana mål för miljöpedagogiken men hos de olika modellerna betonas olika områden inom miljöpedagogiken på olika sätt.

Flytta till

silta.jpg

Bild: Milla Tuormaa

© 2020 A MarketPress.com Theme