Hungerfords och Volks modell för miljöansvar

Harold Hungerford och Trudi Volk har granskat faktorer som påverkar miljöansvar. På basen av sin forskning har de gjort upp en modell som sammanfattar dessa faktorer. I modellen har faktorer som leder till miljöansvar uppdelats i grundläggande parametrar, parametrar med personlig betydelse och parametrar som leder till egenmakt. Parametrarna är ytterligare indelade i en övre och undre kategori. De parametrar som är i den övre kategorin har större betydelse för utvecklandet av miljöansvar.

Modellen finns på engelska här.

 hv.jpg

De grundläggande parametrarna förutspår ganska bra om personen utvecklar ett miljöansvar eller inte. Den viktigaste av de grundläggande parametrarna är känsla för miljön. Med känsla för miljön menar man ett empatiskt förhållande till miljön. För att det empatiska förhållandet ska utvecklas är känslobaserade miljöupplevelser centrala. För att utveckla känsla för miljön är det också viktigt att bland annat iaktta miljön och se sig själv som en del av miljön som helhet. Förutom känsla för miljön är bland annat ekologisk kunskap och inställning till föroreningar och teknologi grundläggande parametrar.

Parametrar med personlig betydelse gör miljöfrågor betydelsefulla för individen. Att förstå sin personliga betydelse spelar en viktig roll för utvecklandet av miljöansvar. Enligt modellen borde miljöpedagogiken särskilt fästa uppmärksamhet vid de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna verka för miljön. Parametrarna som leder till egenmakt är en förutsättning för miljöansvar, för via dem får individen förtroende för sin egen verksamhets betydelse och inverkan.

Litteratur

Hungerford & Volk 1990

–>

<– Teorier

© 2020 A MarketPress.com Theme