Jeronens och Kaikkonens husmodell

Eila Jeronen och Marjatta Kaikkonen har skapat en helhetsmodell för miljöpedagogiken, den så kallade husmodellen. Modellen behandlar fyra dimensioner för miljöpedagogiken. Modellen kan användas som handledande då man planerar och förverkligar miljöpedagogik. 

Husmodellens dimensioner är:

  1. miljöpedagogikens målsättningar (kortväggen)

  2. förståelse för de olika dimensionerna i begreppet miljö (långväggen)

  3. metoder som lämpar sig för miljöpedagogik (taket)

  4. utvärdering (takets gavel)

På basen av de här dimensionerna anser Jeronen och Kaikkonen att miljöpedagogikens målsättningar (som finns på kortväggen) är

  • känsla för miljön

  • miljökunskap och -kännedom

  • att uppnå och utvidga handlingsförmåga och ansvarsfullhet

 

talomalli_puolikkailla_kehyksilla20.JPG
Bildkälla: Jeronen & Kaikkonen 2001. Omarbetning av bilden: Laura Savolainen.

1. Enligt husmodellen finns det skäl att betona miljöpedagogiken olika beroende på åldern hos målgruppen. I barndomen framhävs känsla för miljön som mål medan man för ungdomar och vuxna betonar ökad miljökännedom, handlingsförmåga och ansvarsfulla handlingar. Detta illustreras av den diagonala linjen över målsättningarna på husets kortvägg.

2. Modellen betonar att alla dimensioner i miljön ska finnas med i miljöpedagogiken. På långväggen finns följande av miljöns dimensioner: estetisk miljö, social miljö, naturmiljö, byggd miljö och etisk miljö.

3. Som metoder kan man använda fostran för känsla för miljön, vetenskapsfostran och värdefostran beroende av målgruppens ålder. De här metoderna finns på sidan av hustaket.

4. Husmodellens fjärde dimension behandlar utvärdering av den miljöpedagogiska verksamheten. Enligt Jeronen och Kaikkonen ska såväl metoderna och innehållet som deltagarnas sätt att arbeta utvärderas. På hustakets gavel finns följande metoder för utvärdering: självutvärdering, jämförande utvärdering samt föräldrars och lärares utvärdering.

Litteratur

Jeronen & Kaikkonen 2001

<–   –>

<– Teorier

© 2020 A MarketPress.com Theme