Studerandenas egna synsätt

Deltagarna på kursen Fostran och miljö som är en del av ämnesstudierna i miljöpedagogik presenterade under våren 2007 sina egna synsätt på centrala faktorer och målsättningar inom fostran för hållbar utveckling. På de här sidorna publiceras exempel på några av dessa synsätt.

Som grund för de egna synsätten användes OKKA-stiftelsens rapport  ”Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit” som getts ut år 2003 och samma rapports uppdaterade och tillämpade version från år 2006 ”Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa” (pdf).

mukulaleinikkeja2.jpg

Bild: Marjatta Värttö

Flytta till

© 2020 A MarketPress.com Theme