Mahnalas modell

Mahnalan Ympäristökoulu är en skola för klasserna 0-6 i Tavastkyro (Hämeenkyro) i Birkaland. Skolan har tillämpat miljöpedagogik sedan 1990-talet och utvecklat sin verksamhet och skolans vardag enligt fostran för hållbar utveckling. Skolans verksamhet stöder sig på aktivt samarbete i närområdet bland annat med familjer, lantgårdar, lokala företag, föreningar och experter inom olika branscher.

Personalen i skolan har under många år utvecklat en modell för hållbar utveckling, enligt vilken skolans verksamhetskultur är bunden till miljövänliga val i vardagen och en skolvardag där elevernas verksamhet uppfyller målen för hållbar utveckling. Modellen bygger på en teori för tillämpning av skolans verksamhetskultur och bottnar i närhet till landsbygden och att lära sig genom att göra själv. Modellen slutliga mål är att hos barnen och ungdomarna väcka ett ansvar för miljön. De ges möjligheter till att delta och påverka samt upplevelser, kunskaper och färdigheter i anknytning till miljön. De här möjligheterna stöds av Palmers trädmodell. Enligt modellen som Joy A. Palmer utvecklade 1998 hör inlärning om naturen, i naturen och för naturen till en god miljöpedagogik.

naakka2.jpg

Bild: Mahnalan Ympäristökoulu

Mera information på finska

Mahnalan Ympäristökoulu (www) 

Mahnalas modell som publikation (2006 

kansi1.jpg

–>

<– Studerandenas egna synsätt

© 2020 A MarketPress.com Theme