Tuija Koski-Lammis modell

 Tässä mallissa ympäristöllä tarkoitetaan ihmisten kokemaa ympäristöä, johon sisältyy kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet eli kulttuurinen, sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen ympäristö. Kestävä tulevaisuus edellyttää kaikkien näiden ulottuvuuksien samanaikaista huomioimista. Mallin taustalla on idea siitä, että jokaisen ympyrän sisällöt toteutuisivat tasavertaisesti ja jokainen vielä ympäristön kaikki ulottuvuudet huomioiden. Palmerin puumallin mukaisten pääotsikoiden alle on kirjattu tekijän mielestä siihen liittyviä keskeisimpiä sisältöjä.

tuijanmalli75.JPG

<–          –>

<– Studerandenas egna synsätt

© 2020 A MarketPress.com Theme