Tänkesätt som anknyter till fostran för hållbar utveckling

I dagens samhälle är människorna ofta medvetna om hurdan verksamhet som krävs för att främja hållbar utveckling och i bästa fall ställer de sig också positivt till miljöfrågor. Ändå betyder detta inte alltid att man också agerar ansvarsfullt för miljön i praktiken. För att utbildningen för hållbar utveckling ska lyckas krävs det att man tillägnar sig nya tänkesätt, har det konstaterats.

Australiens regering har gett ut en publikation i fem delar (AIRES) där bland annat fem tänkesätt inom utbildningen för hållbar utveckling presenteras. Dessa är framtidstänkande, systemtänkande, kritiskt tänkande, deltagande i beslutsfattning samt nätverk och samarbete.

Börja bekanta dig med tänkesätten här

pioni1.jpg

Bild: Marjatta Värttö

<–

<– Teorier

© 2020 A MarketPress.com Theme