Framtidstänkande

Framtidstänkande erbjuder hjälp mot känsla av maktlöshet och kuvenhet som de som arbetar med miljöpedagogik och alla miljömedvetna människor ofta påträffar. Framtidstänkande är inte något nytt som tankemodell utan har använts mycket i andra sammanhang. Framtidstänkande passar ändå speciellt bra som redskap för att främja hållbar utveckling till exempel i olika arbetsgrupper.

Inom framtidstänkandet gestaltas en fantasi för en önskvärd framtid och vilka metoder som kunde användas för att fantasin ska bli verklighet. Centrala frågor är på vilka olika sett framtiden möjligen kan utforma sig, hurdan är en önskvärd framtid och hurdan blir framtiden mest sannolikt. Målet för framtidstänkandet är att individerna får egenmakt och en positiv inställning till sina egna påverkningsmöjligheter.

jaakarhu.jpg

Bild: www.ilmastoonhot.fi

Att måla upp chockande framtidshot kan i värsta fall leda till kuvenhet och en känsla av maktlöshet. WWF och YleX startade år 2007 kampanjen ”Ilmasto on hot” (klimatet är hot) där uppseeenseväckande bilder användes. Kampanjen är nu avslutad.

Litteratur 

Tilbury & Cooke 2005

–>

<– Tänkesätt som anknyter till fostran för hållbar utveckling

© 2020 A MarketPress.com Theme