Systemtänkande

Systemtänkande har fötts som ett svar på behovet att ett helhetsomfattande tänkande. Nuförtiden går det dominerande tänkesättet ut på att dela upp tankarna i enskilda fack och expertisområden. Ett sådant här tänkesätt hindrar en att se stora linjer och sammanhang och på många håll har tänkesättet lett till ohållbar utveckling. Systemtänkande vill utmana detta tänkesätt.

Systemtänkande hjälper att se problemens ursprungliga orsaker och ger mod till att söka efter samband mellan dessa. Målet är att hitta mindre synlig inverkan och informera om den. Det är också viktigt att förstå förändringsprocesser och deras påverkan. Inom systemtänkandet är det viktigt att uppmuntra till integritet och samarbete.

Vad erbjuder systemtänkande för nytt?

  • ger mod till att tänka mångsidigare, mer invecklat och söka sammanhang

  • ger lov att vara subjektiv

  • en viktig betydelse i dagens samhälle där vetenskapsgrenarna är allt mer specialiserade och uppdelade -> det behövs någon som kan se sammanhang!

  • ett mål är att hitta samband i stället för att se skillnader mellan fenomen

Vad erbjuder systemtänkande för miljöpedagogiken?

  • en viktig synvinkel som borde vara (och är) en av miljöpedagogikens synsätt

  •  ger lov till barnslig nyfikenhet och en ständig frågeålder 

suojarvi1.jpg

Bild: Marjatta Värttö 

Litteratur

Tilbury & Cooke 2005

<–          –>

<– Tänkesätt som anknyter till fostran för hållbar utveckling

© 2020 A MarketPress.com Theme