Utbildning och forskning

Miljöpedagogik, -undervisning och -bildning är i nyckelposition i strävan mot en hållbar livsstil. Miljöpedagogik är ett tvär- och mångvetenskapligt läroämne med studerande från flera olika studieinriktningar. Ämnet bygger på naturvetenskaplig och samhällelig kunskap om miljön men innehåller också en etisk och estetisk synvinkel. Inom miljöpedagogiken är framtidstänkande och kritik viktiga. Också undervisningsmetoder som är anpassade till förändring och problemlösning har en vitkig position.

Man kan studera miljöpedagogik vid universiteten men också yrkeshögskolor, olika institut samt natur- och miljöföreningar erbjuder rikligt med utbildning i anslutning till miljöpedagogik.

Miljöpedagogik är också en vetenskapsgren med mycket aktuell forskning. Miljöpedagogisk forskning med många olika vinklingar görs på universitet och högskolor.

tietokoneet.jpg

Bild: Minttu Paananen

Flytta till

© 2020 A MarketPress.com Theme