Forskning

Miljöpedagogik är en jämförelsevis ung vetenskapsgren och det är inte lätt att veta hur man ska placera miljöpedagogiken på fältet med andra vetenskaper. Det har diskuterats en hel del kring om miljöpedagogik är en egen vetenskap eller hör till någon annan vetenskapsgren. Är det fråga om pedagogik, miljövetenskap, filosofi, etik, eller kanske miljöplanering? 

På de här funderingarna finner man knappast ett entydigt svar eftersom forskare från många olika vetenskaper aktivt har forskat i miljöpedagogik. Institutioner som utbildar lärare har ändå traditionellt ansvarat för undervisning i miljöpedagogik och största delen av forskningarna har presenterats i pedagogiska verk och publikationsserier.

Miljöpedagogisk forskning görs på flera universitet. Institutionen för tillämpad pedagogik vid Helsingfors universitet har en professur i geografi och miljöpedagogik och på institutionen finns ett forskningscenter för biologins och geografins didaktik inom vilket miljöpedagogisk forskning utförs.

Nordiskt forskar- och lärarnätverk inom miljöpedagogik:

http://www.vasa.abo.fi/users/ipalmber/MiPeNatverk.htm

p1050765.JPG

Bild: Katariina Syrjäsuo

Litteratur

Cantell 2004

Flytta till

<– Utbildning och forskning

© 2020 A MarketPress.com Theme