Studier

Studier i miljöpedagogik vid universitet

Miljöpedagogik är ett akademiskt läroämne i vilket man kan ta biämnesstudier vid flera universitet. Varje år blir också flera lärdomsprov i miljöpedagogik färdiga. Man kan leta reda på studiemöjligheter till exempel vid sitt egna universitets institution för tillämpad pedagogik. Kurser i miljöpedagogik kan också ingå som en del av andra studier fastän det inte går att avlägga en egentlig studiehelhet i enbart miljöpedagogik. Åtminstone Helsingfors universitet och Uleåborgs universitet erbjuder också fortsättningsstudier och forskning i ämnet.

Miljöpedagogiskt betonad klasslärarutbildning vid Åbo Akademis enhet i Vasa:

http://www.vasa.abo.fi/pf/li/mat/default.htm 

 

Miljöpedagogik vid yrkeshögskolorna

Vid yrkeshögskolorna ordnas inte för tillfället egentliga studiehelheter i miljöpedagogik men utbildningsprogram i hållbar utveckling finns vid flera yrkeshögskolor. I undervisningen finns ofta aspekter av miljöpedagogik och utbildning för hållbar utveckling eller hela kurser i ämnet.

ympkasvatus6.jpg

Bild: Minttu Paananen

Vem kan bli miljöpedagog?

Miljöpedagoger är intresserade av naturens och miljöns välmående och vill befrämja barns, ungas och vuxnas miljökännedom och miljövänliga handlingar. I arbetet behövs kunskap i både pedagogik och miljövetenskap. Många miljöpedagoger har studerat både pedagogik och naturvetenskap som biologi, geografi, skogs- eller miljövetenskap.

En miljöpedagog kan arbeta med olika utbildnings-, förvaltnings- och planeringsuppgifter. Möjliga arbetsplatser är exempelvis natur- och miljöskolor, andra läroanstalter, föreningar, organisationer och miljöcentraler. Miljöpedagoger kan också få jobb inom olika projekt. Man kan också fungera som miljöpedagog vid sidan av arbetet liksom många lärare gör.

Är du intresserad av ett miljöpedagogiskt yrke? Läs mer (på finska)

Övrig utbildning

Vidareutbildning, kurser och seminarier

Flytta till

<– Utbildning och forskning

© 2020 A MarketPress.com Theme