Vidareutbildning och kurser

Också de mest erfarna miljöpedagogerna vill då och då förnya sina kunskaper och få nya tips och idéer för sin undervisning. Vidareutbildning kan man få på olika håll i Finland via institut för natur- och miljöpedagogik. Utbildning erbjuds inom olika ämnen och för en grupp är det ofta möjligt att skräddarsy en kurs som passar gruppens behov.

 Vidareutbildning erbjuder också Nordiskt nätverk i miljöpedagogik med sina seminarier, kurser och evenemang:

 http://www.vasa.abo.fi/users/ipalmber/MiPeNatverk.htm

Naturskolor

I Finland finns omkring 20 stycken natur- och miljöskolor på olika håll i landet. De arrangerar natur- och miljöundervisning samt annan verksamhet för barn och unga (främst daghems- och skolgrupper). Flera av dem ordnar också utbildning för lärare och andra som är intresserade av miljöpedagogik.

Föreningar

I Finland finns också ett tiotal aktiva natur- och miljöföreningar som ordnar kurser i miljöpedagogik och temadagar i anslutning till ämnet. Evenemangen är ofta öppna för alla och deltagaravgifterna är överkomliga. I huvudstadsregionen verkar bl.a. Luonto-Liitto, Dodo rfNatur och Miljö,  Jordens vänner och många fler.

En mer utförlig lista på föreningar

Suomen Maakasvatusyhdistys ry  är en förening för earth education i Finland och organiserar mångsidigt program. Earth education (maakasvatus) är ett viktigt delområde inom miljöpedagogiken. Föreningen utbildar nya pedagoger med kännedom om earth education.

Suomen Latu ry  ordnar å sin sida Skogsmulleklubbar för barn. Skogsmulle är en väsentlig del särskilt inom miljöpedagogiken för mindre barn. Suomen Latu ry ordnar handledarkurser för intresserade av skogsmulle på olika håll i landet. På svenska är det Finlands svenska idrott som står för skogsmulleverksamheten.

ympkasvatus41.jpg

Bild: Minttu Paananen

Kurser

Seminarier

Sällskapet för miljöfostran i Finland,  SYKSE arrangerar årligen temadagar för miljöpedagogik, Ympäristökasvatuspäivät. Det två till tre dagar långa seminariet samlar alla som verkar inom branschen från novis till expert. Evenemanget består av föreläsningar, workshopar och mässor.

 Aktuellt inom utbildning för miljöfostran och hållbar utveckling

Flytta till

<– Utbildning och forskning

© 2020 A MarketPress.com Theme