Var tillämpas miljöpedagogik?

Miljöpedagogik behövs både på gräsrotsnivå och nationellt för att miljöns tillstånd ska förbättras. Miljöpedagogiken borde vara närvarande både hemma, på läroanstalter och inom företag. 

Under den här rubriken diskuteras var miljöpedagogik tillämpas. Det största delområdet är antagligen läroanstalterna där man strävar till att utbilda medborgare med miljöansvar. Å andra sidan påverkas utvecklingen av barnets förhållande till miljön av en positiv inställning till miljön i hemmet samt föräldrars och släktingars inställning till miljöfrågor. Utbildningen i skolorna stöder hemmets fostran men kan inte ersätta den.

Naturföreningar stöder både hemmets och skolornas arbete med miljöpedagogik genom att arrangera evenemang, klubbar och möjligheter att påverka. De fungerar också som experter för företag och organisationer. Det är också viktigt att företag har inblick i miljöfrågor så att konsumenterna kan påverka med sina val av produkter. Nationellt garanteras miljöpedagogikens synlighet via offentliga organisationers bestämmelser. När alla gemensamt tar ansvar för miljöpedagogisk fostran och miljömedvetet agerande får vi goda förändringar till stånd. 

Var tillämpar du miljöpedagogik?

poni.jpg

Bild: Mahnalan Ympäristökoulu

Flytta till

  • Organisationer
  • Företag
  • Skolor och läroanstalter
  • Föreningar
  • Hem
  • © 2020 A MarketPress.com Theme