Föreningar

Olika hobbyföreningar och naturskyddsföreningar erbjuder naturupplevelser och möjligheter att påverka för både barn och vuxna. De arrangerar resor, läger, evenemang och naturklubbar.

För ungdomar och vuxna som är intresserade av miljöpedagogik erbjuds kurser och seminarier. Av föreningarna kan man också låna informationshäften och utrustning som kan användas i klubbar och skolor eller på egna utfärder. Miljödetektiverna är en koncept med en serie uppgifter riktade till barn i klasserna 1-6. Miljödetektivkonceptet har blivit populärt i naturklubbar och uppgiftsserierna med instruktioner kan också skaffas till skolor.

Föreningarna arrangerar också demonstrationer och informationsmöten samt strävar till att göra miljöfrågor hörda i samhället. Förenigar kan dessutom ha uppgifter som experter inom politik och företag.

Exempelvis Suomen luonnonsuojeluliitto ordnar evenemang och resor främst för vuxna samt strävar till att påverka arbetet för miljöskydd både i Finland och utomlands. Luonto-liitto är en hobby- och miljöskyddsförening för barn. På svenskt håll ordnar Natur och Miljö verksamhet för både barn och vuxna. Naturnära verksamhet för barn och unga erbjuder också till exempel Finlands scouter och 4H.

Internationellt aktiva föreningar är bland annat WWF, Jordens vänner, Greenpeace och Birdlife. Dessa föreningar har underföreningar runt om i världen. De här föreningarna har koncentrerat sig på att påverka miljöskyddsarbetet med kampanjer, jippon och rapporter. Också de internationella föreningarna har en viktig uppgift som experter i frågor gällande natur och miljöskydd.

 Utredningar gjorda av studerande på kursen Miljö och samhälle

SYKSE

Kepa

Länkar

Luonto-liitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto

Natur och miljö

Jordens vänner

Greenpeace

Birdlife

WWF

Finlands scouter

Finlands svenska 4H

Sällskapet för miljöfostran i Finland (på finska)

De ungas akademi

Litteratur

Ahonen & Hinkkanen 1999

Flytta till

Var tillämpas miljöpedagogik?

© 2020 A MarketPress.com Theme