Hem

 Människorna tillbringar största delen av sin tid hemma med familjen och därför är det viktigt att miljöpedagogiken sträcker sig också till den här mera enskilda sektorn. Medan man inom de andra sektorerna som presenteras här försöker göra miljöpedagogiken synlig och till och med gör reklam för den är det typiskt för miljöpedagogiken i hemmet att vara mer osynlig. För föräldrar är det ofta svårt att se sin egen roll som miljöpedagog och alltid vet man inte heller vad som är väsentligt inom miljöpedagogiken.

Föräldrar och andra släktingar spelar trots allt en viktig roll för utvecklingen av barnets miljöförhållande. Utvecklingen av miljöförhållandet påverkas bland annat av hurdana miljöer och platser föräldrarna besöker med sina barn och hur föräldrarna själv förhåller sig till och talar om miljöansvar. Å andra sidan kan det också vara barnet som fungerar som miljöpedagog: de modeller för miljövänlig verksamhet som tagits upp i skolan får lätt fotfäste i hemmet om föräldrarna bara ger möjlighet till det.

Ekogröt är gott! Bild: Annukka Alppi

Se också Påverka i din vardag

Litteratur

Cantell & Larna 2006

Vähemmästä enemmän ja paremmin 2005

Flytta till

Var tillämpas miljöpedagogik? 

© 2020 A MarketPress.com Theme