Skolor och läroanstalter

Miljöpedagogik har en betydande roll inom internationella och nationella kretsar då miljöfrågor behandlas och metoder som strävar till hållbar utveckling presenteras både på möten och i dokument. FN har ju också utlyst åren 2005-2014 till årtiondet för utbildning för hållbar utveckling.

Utbildningssektionen vid Finlands kommission för hållbar utveckling har utarbetat rapporten Strategin och verksamhetsplanen för fostran och utbildning som främjar hållbar utveckling 2006–2014. Enligt rapporten skall fostran och utbildningen se till att alla har de kunskaper, färdigheter och uppfattningar som behövs för att använda sig av hållbara levnadsvanor och att bygga upp en hållbar och rättvis framtid.

Vad hållbar utveckling betyder för skolans verksamhet är inte klart definierat. Laininen, Manninen och Tenhunen har i rapporten Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa (2006) (pdf) tagit upp några allmänna principer för hur hållbar utveckling ska beaktas på läroanstalter.

  • Hållbara utvecklingens alla dimensioner ska behandlas samtidigt.
  • I all skolans verksamhet ska synvinklar som poängterar hållbar utveckling finnas med. Läroanstalten ska själv vara ett exempel på en hållbar livsstil.

  • Inlärningsmiljön ska vidgas så att den också omfattar miljöer utanför skolan. Då får eleverna erfarenheter av verksamhet i verkliga miljöer, växelverkan med olika människor, deltagande och påverkningsmöjligheter.

  • Då man förverkligar utbildning för hållbar utveckling måste elevernas ålder, utbildningsnivå och färdigheter beaktas.

mukulaleinikkeja1.jpg

Bild: Marjatta Värttö

Under följande länkar presenteras hur miljöpedagogik förverkligas på olika läroanstalter

 Litteratur

Agenda 21 2004

Education for sustainable development 2007

Flytta till

Var tillämpas miljöpedagogik? 

© 2020 A MarketPress.com Theme