Daghem

Mångsidiga naturupplevelser är grunden för miljöansvar och ett bra förhållande till naturen. Därför har naturerfarenheter en betydande plats i miljöpedagogiken för småbarn. Barnen får gå på utfärder i olika terräng och upptäcka miljön med alla sinnen.

Det populära konceptet med Skogsmulle finns i många daghem och för barnen ut i naturen med hjälp av sagor och upplevelser. Det är viktigt att naturen upplevs som betydelsefull. Utfärderna görs ofta i närheten av daghemmet eller skogsmulleklubben och då kan barnen lätt göra egna upptäcktsfärder till samma skog. I vissa daghem som inriktat sig på miljöpedagogik är man utomhus hela tiden. Där får barnen både äta, leka, lära sig och sova dagsömn utomhus i ur och skur. På finska kallas ur och skur-konceptet för luonnossa kotonaan.

Daghem och klubbar kan också utöva miljöpedagogik på sin egen gård genom att till exempel odla ett eget trädgårdsland. Odlingen lär barnet förstå naturens processer. Det är också bra att redan som liten lära sig återvinning och förnuftig konsumtion genom att sortera avfall och överväga sina inköp. Förutom att få lyssna på sagor och uppleva är det också viktigt att barnen får lära sig att delta och säga sin åsikt. Problematiskt för daghemmen är de stora grupperna och bristen på personal. Därför finns det inte alltid tid och möjlighet till att göra utfärder och lyssna på barnens åsikter.

På daghem som deltar i Grön flagg-verksamheten får barnen själva påverka daghemmets miljöval och till exempel planera daghemmets gård. Naturföreningar ordnar utfärder, evenemang och familjeläger för småbarn. Också naturskolorna stöder daghemmen i sitt jobb med miljöpedagogik. Naturskolorna erbjuder också utbildning för daghemspersonal och klubbledare (se utbildningssidorna).

annukka_piilossa.jpg

Bild: Elise Kolho

Litteratur

Nikkinen 2000

Rosenberg 1993

Vienola 2004

Flytta till

<– Skolor och läroanstalter

© 2020 A MarketPress.com Theme