Grundläggande utbildning

Den senaste planen som ger handledning för den grundläggande utbildningen (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen) är från år 2004. Fastän ordet miljöpedagogik inte längre ens nämns i läroplanen finns sådant som också är viktigt inom miljöpedagogiken med i grundskolans värdegrund: människorätt, jämställdhet, demokrati, skydd av naturens mångfald och livskraft samt godkännande av ett multikulturellt samhälle.

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen syns spår av miljöpedagogik bland de olika ämneshelheterna (t.ex. helheten Ansvar för miljö, välmående och en hållbar framtid) och i läroplanerna för de enskilda ämnena finns miljöpedagogiska aspekter med speciellt inom miljö- och naturkunskapen samt biologin och geografin.

Då barnen blir äldre strävar man till att öka deras möjligheter att påverka och deras personliga ansvar i miljöfrågor. Målet är att fostra medborgare med miljöansvar samt kunskaper, färdigheter och vilja att verka för miljön. Idealet är att miljöpedagogiken genomsyrar flera läroämnen och att den dessutom ger sig till känna i barnens självmanta ageranden och försök att påverka. Hur miljöpedagogiken genomförs i praktiken varierar stort mellan olika skolor. Vissa skolor ordnar enstaka miljödagar medan andra har år av omfattande satsningar bakom sig. Ett fint exempel på långsiktig miljöpedagogisk verksamhet som omfattar hela skolan hittas i skolan Mahnalan ympäristökoulu i Hämeenkyrö.

För att stöda skolornas miljöpedagogik finns olika program för miljö och hållbar utveckling . Det mest populära och mest kända är antagligen Grön flagg som koordineras av Förbundet för miljöfostran i Finland (SYKSE). Ett annat brett program som står till buds för skolor är stiftelsen Okka-säätiös miljösertifiering. Med kampanjen Ung röst på stan  försöker man öka elevernas egna påverkningsmöjligheter.

Bild: Hannu Järvinen

Litteratur

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004

Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin 2004 , guide för miljösertifiering av läroanstalter 2004

Flytta till

<– Skolor och läroanstalter

© 2020 A MarketPress.com Theme