Natur- och miljöskolor

I Finland verkar omkring 20 stycken naturskolor som utnyttjar sitt eget områdes särdrag och erbjuder utbildning under ledning av en instruktör. Naturskolornas funktion är att stöda och fylla ut daghemmens och skolornas egen natur- och miljöundervisning. Naturskolorna använder sig av praktiska undervisningsmetoder och undervisningen sker till största delen ute i naturen.

dsc01657.JPG

Bild: Katariina Syrjäsuo

Länkar

Natur- och miljöskolorna (på finska)

Länkar till naturskolor med verksamhet på svenska

Karleby naturskola

Naturskolan Uttern

Kvarkens naturskola

Borgå naturskola

Skärgårdshavets naturskola

Flytta till

<– Skolor och läroanstalter

© 2020 A MarketPress.com Theme