Universitet och högskolor

Inom universitets- och högskoleutbildningen borde hållbar utveckling finnas med inom all verksamhet: i läroplaner, undervisning och praktisk verksamhet. Målen för hållbar utveckling ska synas också inom studerandenas arbetspraktik, lärdomsprov och forskning. Dessutom är miljöpedagogik ett läroämne och en forskningsgren vid universiteten.

På universiteten närmar man sig miljöpedagogiken från en vetenskaplig synvinkel. Bland annat forskar man i de olika begreppen inom miljöpedagogiken och fostran för hållbar utveckling, bekantar sig med olika modeller för miljöpedagogik och begrundar miljöpedagogisk undervisning på olika håll. Målet är att lära sig begrepp, kritiskt diskutera olika ämnen i anslutning till miljöpedagogiken och bekanta sig med miljöpedagogik från olika synvinklar. Via länken nedan hittas närmare beskrivning på miljöpedagogisk utbildning vid universiteten.

kukkia.jpg

Bild: Annukka Alppi

Se också Studier

Flytta till

<– Skolor och läroanstalter

© 2020 A MarketPress.com Theme