Vi som gjort sidorna

ryhmakuva.jpg

Vi som har avlagt projektkursen som är  en del av ämnesstudierna i miljöpedagogik och vår handledare. Bilden är tagen då vi firade att våra nya nätsidor publicerades 13.5 2008. Bild: Petro Tamminen

Vem har ansvarat för vad?

Annukka Alppi

Toimin opettajana Mahnalan Ympäristökoulussa ja olen Helsingin yliopiston jatko-opiskelija. Kiinnostukseni kohteet ympäristökasvatuksessa ovat luontokasvatus ja kouluarjen ekologiset valinnat ja niiden vaikutukset lapsiin ja nuoriin sekä oppimisympäristöjen aktiivinen laajentaminen koulujen ulkopuolelle.

Fiia Berghem

Olen biologian opiskelija Helsingin yliopistosta. Sivuaineitani ovat ympäristönsuojelutiede ja ympäristökasvatus. Olen kiinnostunut mm. kaupunkiympäristöön liittyvistä asioista.

Pia Bäckman

Olen ympäristönsuojelutieteen opiskelija, ja suuntaudun opinnoissani ympäristökasvatukseen. Opintojeni ohella olen toiminut freelance-ympäristökasvattajana vuodesta 2003, jolloin valmistuin luontoyrittäjäksi. Ympäristökasvatuksen saralla minua kiinnostaa erityisesti maakasvatus ja ruohonjuuritason ympäristökasvatustyön kehittäminen sekä ympäristökasvatuksen ja kehitysyhteistyön yhdistämismahdollisuudet.

Tuija Koski-Lammi

Valmistun kesällä 2008 maantieteen ja biologian opettajaksi. Ympäristökasvatuksessa minua kiinnostaa eniten kaupunkeihin ja sosiaalisiin sekä kulttuurisiin ympäristöihin liittyvät kysymykset. Graduni käsitteli luontotaloja koulujen ympäristökasvatuksen tukeana.

Emilia Nordling

Jag studerar ekologi och evolutionsbiologi vid Biovetenskapliga fakulteten. Vid sidan av studierna jobbar jag som naturskollärare. Inom miljöpedagogiken är jag för tillfället mest intresserad av naturskolverksamhet, utomhuspedagogik och att främja omtanke om skärgården och Skärgårdshavet.

Opiskelen ekologiaa ja evoluutiobiologiaa Biotieteellisessä tiedekunnassa. Opiskelujen ohella toimin luontokouluopettajana. Ympäristökasvatuksessa minua kiinnostaa tällä hetkellä eniten luontokoulutoiminta, ulkona oppiminen sekä saariston ja Saaristomeren huolenpidon edistäminen.

Pauliina “Minttu” Paananen

Olen opiskellut ympäristönsuojelutiedettä pääaineenani vuodesta 2005 lähtien ja teen parhaillaan ympäristökasvatuksen aineopintoja. Ympäristökasvatuksessa minua kiinnostavat erityisesti kaupunkiympäristöön liittyvät kysymykset ja kansalaisosallistuminen. Muita itseäni innostavia teemoja ovat kehitysyhteistyö ja kansainvälisyyskasvatus.

Milla Rekola

Valmistun keväällä 2008 kasvatustieteen maisteriksi. Opiskelen sivuaineenani ympäristökasvatusta ja siinä minua eniten kiinnostaa osallistuva ympäristökasvatus. Gradussani tutkin osallistuvaan kansalaisuuteen kasvattamista yläkoulussa. Työskentelen oppilaskuntatoiminnan edistämisen parissa Suomen Lukiolaisten Liitossa.

Kirsti Salo

Olen MMM (puutarhatiede) ja opintovapaalla Suomen 4H-liiton kehityspäällikön tehtävistä, teen väitöstutkimusta (HY/Viikki ja Sokla) aiheena Learning by gardening – puutarhatoiminta oppimisympäristönä. Pilottiprojektina on ollut kouluyhteistyö neljän vihtiläiskoulun ja Vihdin 4H-yhdistyksen välillä. Miten ulkona oppiminen voi mahdollistua paikallisen verkoston tuella, mikä estää ja mikä mahdollistaa erilaisen ympäristökasvatuksen opettajan kannalta? Miten kehitetään visuaalisia metodeja lapsikeskeiseen tutkimukseen?

Laura Savolainen

Valmistun syksyllä 2008 maantieteen opettajaksi. Sivuaineena opiskelen ympäristökasvatusta. Olen kiinnostunut erityisesti ympäristöherkkyydestä ja ympäristönhavainnointikyvystä, sekä niiden elinikäisestä ylläpitämisestä. Gradussani tutkin ympäristökasvatuksen ilmenemistä peruskoulun yläluokkien maantieteen opetuksessa.

Katariina Syrjäsuo

Olen luokanopettaja ja Helsingin yliopiston jatko-opiskelija. Kiinnostukseni kohteet ympäristökasvatuksessa ovat kaupunkiympäristö lasten näkökulmasta ja visuaalisten tutkimusmenetelmien (esim. valokuvaus) kehittäminen.

Milla Tuormaa

Valmistun keväällä 2008 bio- ja ympäristötietteitten laitokselta. Pääaineeni on ympäristöbiologia, mutta ympäristökasvatus on laaja osa opintojani ja kiinnostukseni aluetta. Graduni käsittelee ympäristökasvatusta: Elämisympäristön vaikutus ympäristöasenteisiin – vertailu Hauhon ja Helsingin kahdeksasluokkalaisten välillä. Tulevaisuudessa minua kiinnostaa luontokoulutyö tai muu lasten kanssa toimiminen. Harrastan kirjoittamista ja olen soveltanut ympäristökasvatusta sanataidepainotteisessa iltapäiväkerhossa ja sanataidekerhossa, jossa olen töissä opiskeluiden ohella.

Heidi Värttö

Olen kesällä 2008 valmistuva ympäristöalan opiskelija. Pääaineeni on ympäristöekologia (Ympäristöekologian laitos, Lahti) ja graduni koskee vesistöekologiaa. Ympäristökasvatuksessa minua kiehtoo se kuinka ympäristö vaikuttaa ihmiseen (koko eliniän) ja kuinka ympäristösuhde syntyy. Ekologian ja ympäristökasvatuksen lisäksi olen kiinnostunut mm. viestinnästä.

Hannele Cantell

Olen ympäristö- ja globaalikysymyksistä kiinnostunut opettajankouluttaja ja oppi+tietokirjailija. Toimin yliopistonlehtorina HY:n soveltavan kasvatustieteen laitoksella. Olen toiminut ohjaajana tämän verkkosivuston laatimisessa.

© 2020 A MarketPress.com Theme