Kuvataiteen didaktiikan valinnainen osa kevät 2013

Kurssin tavoitteista ja sisällöistä

Kävin kuvaitaiteen didaktiikan valinnaisen osan keväällä 2013. Olen kirjoittanut osan portfolion teksteistä silloin ja loput nyt tammikuussa 2016.  Kurssin tavoitteet weboodin mukaan olivat:

  • Opiskelija perehtyy kuvataiteen pedagogiikkaan syventäen perusosan tietoja ja taitoja.
  • Opiskelija saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää taito- ja taidekasvatusta kuvataiteen näkökulmasta.

Kurssin sisällöksi kerrottiin:

  • Opintojaksolla käsitellään kuvataiteen pedagogiikan keskeisiä ja ajankohtaisia kysymyksiä syventäen perusosan tietoja ja taitoja.

Varsinkin ensimmäinen tavoite on sinänsä kunnianhimoinen, koska jo perusosan tavoitteet olivat päätähuimaavat. Kiinnostavin perusosan tavoite, jota nyt oli siis tarkoitus syventää, oli mielestäni: “Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen koulun oppiaineena.” Tätä olen ankarasti miettinyt portfolion kirjoitusprosessin aikana jo vuonna 2013. Eri oppiaineiden puolustajat osaavat perustella hienosti oppiaineensa tärkeyttä, kuvataiteellakin on opetussuunnitelmassa ylevät perustelut. Tärkeämpää olisi mielestäni kuitenkin se, että tavoitteisiin, eli siihen, mikä tekee jostain oppiaineesta niin tärkeän, todella päästäisiin eikä vain puhuttaisi siitä. Oppilaat kokevat opetuksen eri tavoin ja parhainkaan opetus ei välttämättä sytytä jokaista oppilasta. Mutta kaiken tekemisen taustalla pitäisi silti olla syy, jokin vaikutin. Yritän kurssitöiden kohdalla miettiä, mikä idea niissä on ollut ja miten voisin jatkojalostaa niitä omiin tuleviin opetustuokioihin.Toki myös isänpäiväkorttien askartelulle ja kivojen Pinterest-mallien jäljentämiselle on aikansa ja paikkansa, mutta onko se aika ja paikka viikottainen kuvataidetunti?

Toinen tavoite mielestäni toteutui omalla kohdallani. Olen paljon valmiimpi järjestämään järkevää kuvataiteen opetusta kurssin jälkeen kuin ennen kurssia. Arvioinnin suhteen olen vielä epävarma, mutta siinä auttanee kokemus. Toivottavasti maisteriharjoittelussa pääsisin kokeilemaan pidempää kuvataiteen opettamisen jaksoa kuin mitä lyhyissä sijaisuuksissa pääsee tekemään. Kurssin sisältö vastasi ympäripyöreää weboodin lupaamaa sisältöä. Todella, se syvensi osaamistani.

Portfolion varsinaisesta sisällöstä

Portfolion ohjeistus oli:

  1. Oman oppimisprosessin kuvailu ja arviointi kirjallisen pohdinnan ja tuntien työprosesseja dokumentoivien valokuvien avulla
  2. Opitun pedagoginen soveltaminen luokanopettajan työn näkökulmasta oheiskirjallisuutta hyödyntäen

Tehtävä ei missään nimessä ollut helppo. Varsinkin oheiskirjallisuuden hyödyntäminen tuntui hankalalta. Portfoliota kirjoittaessa mietin, että kaikista kursseista pitäisi olla valokuvia tallessa. Ne virkistävät muistia paremmin kuin mitkään muistiinpanot. Olen kirjoittanut molemmista kohdista lomittain, mutta toivottavasti sanomani tulee silti perille.

Kurssi oli suunniteltu teoksen “ARKKITEHTUURIN ABC Löytöretki rakennettuun ympäristöön” pohjalta. Sivulta 13 löytyvästä kuvasta näkee hyvin miten kurssillakin liikuttiin yksityisestä yleiseen. Käsittelimme omia paikkoja, kotia ja asuntoa, yhteisiä rakennuksia sekä globaalia elämänpiiriä, joka sijoittuu kuvassa kylään ja kaupunkiin. Tämän ulkopuolelta käsittelimme koriste- ja käyttöesineitä luonnostelun ja lopulta savityön kautta.

notää