Ikkuna Minerva-torille

Minerva-torin avajaiset pidettiin 23. elokuuta 2012. Tämän jälkeen Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ajanmukaisessa oppimisympäristössä on ehtinyt tapahtumaan jo paljon. Tänä aikana Minerva-torin mukautuvat ja avoimemmat tilaratkaisut sekä uudenlainen opetusteknologia ovat asettaneet rakentavia haasteita opetuksen järjestäjille. Keskeinen kysymys on pysynyt jatkuvasti samana: miten tilaa voisi parhaiten hyödyntää ja miten pedagogisia käytänteitä voisi kehittää uusien mahdollisuuksien tukemana? Syksyn 2012 aikana ideat ja palautteet ovatkin lennelleet vilkkaasti Minerva-torilla. Meillä on ollut ilo seurata vierestä innovatiivisten ratkaisujen suunnittelua, toteuttamista sekä niiden innostavia vaikutuksia hyvinkin erityyppisiin opetustilanteisiin.

Monet ovat olleet todella kiinnostuneita siitä, mitä Minerva-torilla oikein tapahtuu ja mitä siellä voisi tapahtua. Vierailijaryhmiä eri puolilta maailmaa on saapunut paikalle ihmettelemään uudenaikaista oppimisympäristöä, jonka monet uskovat osoittavan, millaisin keinoin Suomi pyrkii ylläpitämään hyviä PISA-tuloksiaan myös tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on kuitenkin ennen kaikkea löytää uusia innostavia käytäntöjä opetuksemme ajanmukaistamiseksi kaikilla koulutusasteilla. Tämä edellyttää muun muassa rohkeutta kohdata aktiiviset oppijat avoimemmassa oppimisympäristössä, jossa heillä on mahdollisuus hyödyntää luontevalla tavalla uuden opetusteknologian mahdollistavia tehokkaita tietokäytäntöjä. Tähän Minerva-tori tarjoaa mainiot puitteet.

Tavoitteenamme on tuoda muutosta opetukseen. Muutoksen suunta on kohti aktivoivia, vuorovaikutteisia ja siten motivoivia opetuskäytänteitä uudenlaisessa oppimisympäristössä. Tuo muutos on haastava ja mielenkiintoinen prosessi, joka on hyvä jakaa mahdollisimman monen opetuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneen ihmisen kanssa. Tästä syystä päätimme perustaa tämän blogin, jonka tarkoitus on avata ikkunoita Minerva-torille. Blogin tavoitteena on esitellä uusia pedagogisia käytänteitä ja suuntauksia, kertoa Minerva-torin tapahtumista sekä luoda foorumi ideoille, palautteelle sekä keskustelulle. Toivomme, että mahdollisimman moni osallistuisi aktiivisesti blogin keskusteluun kommentteineen ja palautteineen!

Terveisin Minerva-torin tilavastaavat,

Lauri Vaara & Mikko Halonen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *