“Vähänks me ollaan hyviä!” Kokemuksia Animaatioverstaan ensimmäisestä toteutuksesta

Viime lukuvuoden aikana teimme jo pienimuotoisia animaatiopajakokeiluja, jotka onnistuivat yli odotusten. Varsinkin Ilon sillat-taidekasvatusproduktio (https://vimeo.com/channels/ilonsillat) osoitti, että toimintamallimme olivat toteutettavissa myös kentällä hyvinkin erilaisissa olosuhteissa. Produktion tavoitteena oli luoda taiteen tekemisen silta ja viedä ilon viestejä animaation keinoin päiväkodeista ja kouluista sairaalassa oleville lapsille ja päinvastoin.

Jatkojalostettua ideaa päästiin toteuttamaan syyslukukauden 2013 aikana Minerva-torilla isommassa mittakaavassa. Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat LO- ja LTO-koulutuksista pääsivät harjoittelemaan animaatioiden tekemistä osaavien kuvataiteen opettajiemme johdolla. Opettajat olivat käyneet ensin itse tutustumassa välineisiin ja luomiimme opetusmalleihin ja -käytäntöihin. Animaatiosessioiden toteutus suunniteltiinkin varsin yksityiskohtaisesti. Suunnitelmat toki muovautuivat kokemuksien karttuessa, sillä emme osanneet huomioida kaikkia kurssin toteutukseen liittyneitä tarpeita etukäteen. Esimerkiksi tiedostojen siirtoon ja jakamiseen jouduimme kehittämään uusia toteustustapoja kokeilun edetessä. Kokemuksista viisastuneena seuraavan lukuvuoden sessioiden toteutus onkin jo huomattavasti helpompaa.
Continue reading