“Vähänks me ollaan hyviä!” Kokemuksia Animaatioverstaan ensimmäisestä toteutuksesta

Viime lukuvuoden aikana teimme jo pienimuotoisia animaatiopajakokeiluja, jotka onnistuivat yli odotusten. Varsinkin Ilon sillat-taidekasvatusproduktio (https://vimeo.com/channels/ilonsillat) osoitti, että toimintamallimme olivat toteutettavissa myös kentällä hyvinkin erilaisissa olosuhteissa. Produktion tavoitteena oli luoda taiteen tekemisen silta ja viedä ilon viestejä animaation keinoin päiväkodeista ja kouluista sairaalassa oleville lapsille ja päinvastoin.

Jatkojalostettua ideaa päästiin toteuttamaan syyslukukauden 2013 aikana Minerva-torilla isommassa mittakaavassa. Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat LO- ja LTO-koulutuksista pääsivät harjoittelemaan animaatioiden tekemistä osaavien kuvataiteen opettajiemme johdolla. Opettajat olivat käyneet ensin itse tutustumassa välineisiin ja luomiimme opetusmalleihin ja -käytäntöihin. Animaatiosessioiden toteutus suunniteltiinkin varsin yksityiskohtaisesti. Suunnitelmat toki muovautuivat kokemuksien karttuessa, sillä emme osanneet huomioida kaikkia kurssin toteutukseen liittyneitä tarpeita etukäteen. Esimerkiksi tiedostojen siirtoon ja jakamiseen jouduimme kehittämään uusia toteustustapoja kokeilun edetessä. Kokemuksista viisastuneena seuraavan lukuvuoden sessioiden toteutus onkin jo huomattavasti helpompaa.

Opiskelijat kuvasivat animaatioita Minerva-torin iPadeillä, joihin oli asennettu iStopmotion ohjelma.

Opiskelijat kuvasivat animaatioita Minerva-torin iPadeillä, joihin oli asennettu iStopmotion ohjelma.

Opiskelijoilla oli animaatiosessioissa käytössä iPadit, joihin oli asennettu iStopmotion-animaatio-ohjelma. Kukin ryhmä toi omat rekvisiittansa tai loi ne itse ennen varsinaista animointikertaa. Rekvisiitassa ja animaatiohahmoissa pyrittiin hyödyntämään kierrätysmateriaaleja ja olemassa olevia esineitä, mikä lyhensi selvästi valmistautumisaikaa. Jos animaatioiden tekoon ei ole käytettävissä kuin muutama tunti, oppilaiden omia esineitä ja luokasta valmiiksi löytyviä materiaaleja kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Animaatioprojekteihin on toki helppoa integroida eri oppiaineiden sisältöjä, jolloin sen toteutukseen on mahdollista käyttää enemmän aikaa ilman isompia järjestelyjä. Kussakin animaatiosessiossa oli paikalla 20-30 opiskelijaa, jotka olivat jakautuneet noin viiden hengen ryhmiin. Kullakin on ryhmän jäsenellä oli ennalta sovittu rooli kuvauksissa ja tämä tuntui sujuvoittavan animointia selvästi. Animaatioiden tekoon käytettiin varsin vaihtelevasti aikaa. Nopeimmillaan ryhmän tuotos oli valmis alle tunnissa ja pisimmillään jotkin ryhmät intoutuivat jopa kolmen tunnin kuvaustalkoisiin.

Radalla-animaation kuvaukset ovat käynnissä.

Radalla-animaation kuvaukset ovat käynnissä.

Tunnelma animointikerroilla oli pääsääntöisesti todella innostunut ja keskittynyt. Useammat ryhmät kertoivatkin kokeneensa FLOW- eli viratauskokemuksia sessioiden aikana eli kaikki heidän energiansa kohdentui animaation toteuttamiseen, jolloin esimerkiksi taukojen pitäminen unohtui täysin. Animaatioverstaan haasteet ovat tällöin olleet varsin hyvin sopusoinnussa opiskelijoiden nopeasti omaksumien uusien animointitaitojen kannssa. Oli hauskaa seurata kunkin ryhmän uppoutumista animoinnin maailmaan. Innostunutta puheen sorinaa leikkasivat toisinaan iloiset huudakset kuten “Vähänks me ollaan hyviä!” ja “Tää on ihan sikahyvä!” Tuollaisissa oppimistilanteissa sessioista vastuussa olleiden oli äärimmäisen helppoa hymyillä. Vaikka animaatiokoulutuksen läpivienti onkin melko työläs urakka, se on kaikessa palkitsevuudessaan helposti kaiken vaivan arvoista.

Animaatioverstas-kanavalle (https://vimeo.com/channels/animaatioverstas) kerättiin kaikki sessioiden yhteydessä tehdyt animaatiot, joita kertyi yheensä 68 kappaletta. Jatkossa vastaavia kursseja on tarkoitus järjestää vuosittain ja lisäksi kuvataiteen opetukseen erikoistuvat opiskelijat pääsevät syventämään ja laajentamaan taitojaan hieman erilaisten projektien äärellä. Myös harjoittelujen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus päästä kokeilemaan vastaopittuja taitojaan oppilaiden kanssa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *