Artikkeli 1: Kahden muuttujan koropleettikartoista

Anna Leonowiczin artikkeli “Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship” oli juuri sopiva artikkeli toisen kurssikerran harjoituksen pariksi. Leonwiczin mukaan kahden muuttujan kartat voivat olla oikein toteutettuna hyviä esittämään muuttujien suhdetta mutta kadottavat helposti yhden muuttujan koropleettikarttojen hyvän maantieteellisen jakauman kuvauskyvyn.

Harjoituskartan luomisen ja artikkelin lukemisen myötä pohdin erityisesti kahden muuttujan karttojen graafisia ominaisuuksia ja haasteita. Kahta asiaa kartalla tutkittaessa on ensinnäkin selvää että informaatiota voi tulla liikaa luettavuuden kustannuksella. Pieni luokkien määrä on tähän ensimmäinen ja tärkein lääke. Lisäksi kahden muuttujan esitysten graafinen yhteensopivuus on mielenkiintoinen kysymys. on erittäin haastavaa saada muuttujien suhde näkyviin pitäen samalla molemmat muuttujat erikseen havainnoitavana. Tällöin eri muuttujien vaihteluun liittyvien graafisten ominaisuuksien tulisi olla sllelvästi erottautuvia, kuitenkin niin että niiden yhdistelmänä myös syntyy ikään kuin oma muuttujansa. Tämä onnistuu esimerkiksi Leonowiczin mainitsemilla kahdella sekoittuvalla väriskaalalla, jossa esimerkiksi sinisen ja punaisen tummuusasteilla esitetään yksittäisten muuttujien vaihtelua yhteisvaihtelun voimakkuus näkyy violetin määränä. MapInfossa tälläinen ei valitettavasti taida onnistua.

Toimivassa kahden muuttujan koropleettikartassa siis graafiset esitykset sekoittuvat ja kahden muuttujan suhteesta muodostuu tavallaan oma graafinen muuttujansa tai voidaan ajatella että graafinen muuttuja on kaksiulotteinen. Tällöin esimerkiksi MapInfossa tuotetut erilliset legemdat voivat olla tulkinnan kannalta vaikeita. luettava kartta vaatii kaksiulotteisen legendan joka osoittaa myös yhteisvaihtelun graafisia ominaisuuksia. Näin vähennetään virheitä kartan tulkinnassa kun kaikki kartassa esiintyvät esitysmuodot esiintyvät myös legendassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *