Kuudes viikko: mannerlaatat järisee

Tämän kuudennen kurssikerran tekstin palautus jäi tekemättä moodleen, koska yliopiston sivut olivat kaatuneena viimeisenä iltana, jolloin palautus oli auki. Järkevämpäähän teksti olisi tietysti ollut tehdä jo ajoissa ennen seitsemättä kurssikertaa. Yliopiston palvelinongelmat kun tuskin montaa päivää koskaan kestävät. Tässä teksti nyt joka tapauksessa varsinaisella paikallaan blogissa:

 

Kuudennella viikolla päästiin kenttätöihin. Pienten GPS-laitteen kanssa koettujen ongelmien kanssa pääsin merkitsemään tienviittojen koordinaatteja Kumpulan ympäristöstä muistiin. Tämän jälkeen tutustuttiin kerättyjen pisteiden avulla geokoodaukseen.

Itsenäistehtävässä tutustuttiin pistemuotoiseen hasardidataan. Tietokantojen luomista erilaisista lähteistä tuli taas harjoiteltua sopivasti. Tutkin pitkän aikaa maanjäristyksiin ja tulivuoriin liittyvää pistedataa kartalla ja koitin pohtia mielenkiintoista näkökulmaa. Maanjäristysten päivämääriä sai kätevästi suodatettua esimerkiksi vuoden perusteella SQL Selectin funktioilla. Tulivuorista puolestaan oli purkautumisajankohdat tiedossa pitkinä aikajaksoina. Koitin katsoa kartalla missä määrin korkean magnitudin maanjäristykset vuoden 1963 jälkeen vastasivat samana aikankautena purkautuneiden tulivuorten sijainteja. Molempia ilmeni aika paljon ilman toista, enkä muutenkaan löytänyt tällä tavoin mielenkiintoisia yhteyksiä.

Sekä maanjäristyksiä että tulivuoria maailmankartalle pisteinä iskiessä alkaa aloitteleva maantieteilijäkin nopeasti nähdä mannerlaattoja ja niiden liikkeitä. Koska tässä tehtävässä oli oleellista myös karttojen sovellukset kouluopetuksessa, ajattelin että tässä voidaan eri tavoin osoittaa litosfäärilaattojen liikkeiden aiheuttamia ilmiöitä. Yli 6 Richterin maanjäristykset kuvaavat jo aika selvästi mannerlaattojen rajat. Rajaamalla nämä yli 7 Richterin maanjäristyksiin nähdään, että osa linjoista katoaa. Tällä voidaan osoittaa kuinka paljon rauhallisempia tapahtumia mannerlaattojen erkanemiset ovat sivuamis- ja törmäystapahtumiin nähden. Kun näiden kautta hahmotetaan laattojen erilaisia rajoja, voidaan katsoa lisäksi tulivuorten karttaa ja nähdä kuinka vahvasti nekin seuraavat mannerlaattojen rajoja ja ovat yleisempiä törmäys- ja sivuamisalueilla kuin erkanemislinjoilla.

Tämän kertaisen aineiston (maanjäristykset ja tulivuoret) yhteyden litosfäärilaattoihin olivat blogiensa perustella havainneet lähestulkoon kaikki kurssilaiset ja esimerkiksi Nelli (Nellin PAK-blogi) oli löytänyt saman kuvan laatoista vertailukohdaksi.

maa6

maa7

tulivuoret

 

 

Lähteet:

Nellin PAK-blogi. Nelli Aalto. Luettu 15.3.2015. https://blogs.helsinki.fi/neaa/

Litosfäärilaatat ja niiden liikesuunnat. Luettu 15.3.2015. https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/ylakoulu/maantieto/amerikka/3eis2/kuvamappi/kuvia/lr:file/photo/10a58970453d0dbb3202ecd1de7201c397e3db78/ge_7_litosfaarilaatat_ver2.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *