Viimeinen viikko: autot ja niiden melu Euroopassa

Yhä itsenäisemmäksi muuttuva työskentely saavutti huippupisteensä viimeisellä kurssikerralla, jossa käytännössä annettiin vapaat kädet tuottaa teemakarttoja kunhan ne olivat samalta alueelta vähintään kahdesta eri muuttujasta. Tutustuin hätäisesti annettuun linkkilistaan. Arvelin, että mielenkiintoisista aiheista löytyy kyllä tietoa erityisesti maakohtaisesti helposti googlettamalla, mutta karttapohjan löytäminen voisi olla haastavampaa. Selvää oli, etten halunnut ryhtyä digitointipuuhiin. Linkkilistan kautta onneksi löytyi valtioiden rajat paikkatietomuodossa (www.naturalearthdata.com). Suositeltuihin aluemääriin nähden Euroopan valtiot vaikutti sopivalta kohteelta, joten latasin sen shape-muodossa ja muutin MapInfon universal translatorilla .tab-muotoon. Tutkiskelin sopivia koordinaatistoja ja Suomessakin käytössä oleva ETRS89-pohjainen transversal mercator -projektio vaikutti Eurooppaan sopivalta. Sopivan kaistan valitsin kokeilemalla niin, että sain kokonaisuuden mahdollisimman suoraan. Euroopan kuvaamisessa ilmeisesti käytetään hieman vaihtelevaa keskimeridiaania.

Tutkittaviksi muuttujiksi kaipasin jotain meluun liittyvää ammatillisesta mielenkiinnosta. Tiesin, että EU-direktiivin vuoksi jotakin tilastotietoa varmasti näistä asioista löytyykin. Googlettamalla melutietoa löytyi WHO:n sivuilta. Tiedoissa oli juna- ja tieliikenteen osalta vuorokauden ajoilla painotetun melun (Lden) yli 55 dB alueella asuvien osuus ja yöaikaisen melun (Lnight) yli 50 dB alueella asuvien osuus. Pienten kokeilujen jälkeen päätin kuvata yöaikaista tieliikenteen melua.

Päätin vertailla tieliikenteen melulle altistuvia autojen määrään. Jälleen pienellä googlettamisella tietoa löytyi helposti EEA:n sivuilta. Sekä melualtistusdata että autonomistajuusdata olivat excel-muodossa mistä ne sai pienen siistimisen jälkeen tuotua MapInfoon. Aikaisemmin kurssilla todettujen kahden päällekkäisen koropleettikartan haasteiden vuoksi päätin kuvata muuttujia eri kartoissa. Karttoihin tuli joitain valkoisia alueita puuttuvien tietojen vuoksi, mutta molemmista kartoista löytyviä maita löytyi mielestäni riittävästi vertailua varten.

kartta_melu

kartta_autot

Minkäänlaista yhteisvaihtelua näiden muuttujien välillä on vaikea nähdä. Tämä ei sinänsä ole mikään yllätys, sillä näiden asioiden suhde voidaan nähdä monimutkaisena. Autojen määrän lisäksi tieliikenteen melualtistukseen vaikuttaa se millaisilla alueilla autoja omistetaan ja ajetaan ja toisaalta miten asuminen ja asumistiheys sijoittuu suhteessa teihin.

 

Tiedonlähteitä:

http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/environment-and-health-information-system-enhis Luettu 26.2.2015

http://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-cultural-vectors/ Luettu 26.2.2015

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/passenger-car-ownership-in-the-eea Luettu 26.2.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *