Monthly Archives: July 2021

Ohjauksen yhteistyö edellyttää yhteisiä työtapoja ja tavoitteita – tutkimusjulkaisu

Uunituore tutkimusraporttimme julkaistavissa täältä:

Tutkimusrapotti ohjauksen yhteistyöstä

Nuorten opinto- ja uraohjaus on monitahoinen ja toiminnallisesti laaja kokonaisuus. Sen avulla pyritään tehostamaan opintoja ja lyhentämään opiskeluaikoja, tukemaan työelämässä tapahtuvia siirtymiä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Asetettujen tavoitteiden laajuus ja monialaisuus edellyttävät useiden toimijoiden osallistumista ohjauspalveluiden tuottamiseen paikallisella tasolla, kunnissa. Tässä tapaustutkimuksessa kuvataan, miten opinto- ja uraohjauksen verkosto sekä siinä tapahtuva yhteistyö toimii eräässä eteläsuomalaisessa kunnassa. Tutkimusraportti esittää ongelmat, mutta tarjoaa myös ratkaisuja ohjaustyön tekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille.

Rahoittaja. Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto