Kenen asia on puhua julkisuudessa tutkimuksesta?

Tiedeyhteisön sisällä selvästi ymmärretään oman työn merkitys, mutta hiukankin ulkopuolisille tieteellinen tutkimus jää helposti vieraaksi, kaukaiseksi ja etäiseksi.

Tiedeviestinnän ammattilaisten kanssa sitä sitten pohdimme; tiede kuuluu kaikille, sanotaan, mutta kenen asia erityisesti ja ensisijaisesti on pitää huolta siitä, että tiede on esillä julkisuudessa ja että tutkijoiden työn tulokset saavat näkyvyyttä ja tulevat huomioiduksi?

Kysyä voi myös näin: Kuka hyötyy siitä, että tutkimus näkyy julkisuudessa ja että tutkijat, tieteen tekijät, tunnetaan?

Onko se yliopistojen ja tutkimuslaitosten asia? Vai kenties ammattijärjestöjen, ehkäpä Professoriliiton? Jos tieteenalakohtaiset yhdistykset ja seurat ovat liian erikoistuneita ja kapea-alaisia yhden asian puolestapuhujia, mitä tekevätkään tiedeakatemiat ja tiedeseurat, sellaiset kuin Suomalainen Tiedeakatemia ja Suomen tiedeseura?

Vaan ehkäpä tutkimuksesta viestiminen kuuluu työn rahoittajille?

Joka tapauksessa tiedeviestijäporukassamme mahdollisten tieteen asianomistajien listalle pääsivät myös tutkijat, professorit, poliitikot, julkkikset. Kirkko. – Siis varsin monia tahoja, joille tieteen puhevalta voisi kuulua. Ja soisi kuuluvan. Ja näyttääkin kuuluvan.

Sillä siitähän on kyse, puhevallasta, aloitteentekijän hyvästä asemasta ja altavastaajan menetetystä pelistä. Joku sen puhepaikan aina ottaa!

Altavastaaja jo menetti pelin

Viestijäryhmässämme tätä tieteen ja tutkimuksen intressiasiaa mietimme varsinkin siksi, että julkisuudessa myös valheet leviävät nopeasti ja niitä toisteltaessa virheellinen tieto muuttuu äkkiä ’totuudeksi’. – Ja onhan kyky tunnistaa asioita valheeksi muutenkin jotenkin heikentynyt, arveli porukasta joku.

Tiede-lehden päätoimittaja Jukka Ruukki on sattuvasti antanut tutkimusta käsittelevälle blogilleen nimen Totta toistaiseksi. Se ei olekaan ollenkaan huono näkökulma käydä keskustelua julkisuudessa tieteestä.

Itse asiassa totuus on vahva ja perusteltu näkökulma ottaa itselleen puheoikeus varsinkin omassa asiassa. Se on lopulta ainut kestävä näkökulma rakentavassa keskustelussa, kun ollaan tekemässä päätöksiä, jotka vaikuttavat monien ihmisten elämään vielä tulevaisuudessakin.

Kun aloitteentekijällä on etuoikeus johdatella keskustelun kulkua, altavastaaja sen on jo menettänyt. Sillä sen lisäksi, että aloittaa puheen, uuden asian esittäjä myös päättää sen. Hän vaikuttaa myös siihen, missä sävyssä ja mistä tarkkaallen ottaen puhutaan.

Mediassa olisi tilaa tutkijoiden asiantuntemukselle

Yhteiskuntapolitiikka-lehden artikkelissa Hallitsematon ja houkutteleva media. Yhteiskuntatieteilijöiden näkemyksiä julkisesta asiantuntijuudesta Ville Pitkänen ja Mari K. Niemi kirjoittavat yhteiskuntatieteilijöistä, joilla on näkyvä asiantuntijarooli julkisessa keskustelussa. Näin he kysyvät:

”Kuitenkin vain pieni osa tutkijoista esiintyy aktiivisesti alansa asiantuntijoina mediassa. Millaiset tekijät vaikuttavat tutkijoiden haluun ottaa vastaan julkinen asiantuntijarooli ja kuinka toimittajat valitsevat käyttämänsä asiantuntijat? Miten tutkijoiden asiantuntemus saataisiin laajemmin journalistisen median käyttöön.”

Artikkelissa käydään läpi yhteiskuntatieteilijöiden näkemyksiä julkisesta asiantuntijuudesta ja median kanssa tehtävästä yhteistyöstä, mutta Pitkänen ja Niemi tekevät sen perinteistä tiedeviestintää laajemmasta näkökulmasta. Mukaan on mahtunut myös luonnontieteen näkyvyyteen liittyvää pohdintaa.

He viittaavat Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa Väliverroseen, joka erottaa toisistaan käsitykset laajasta ja suppeasta julkisesta asiantuntijuudesta.

Suppean käsityksen omaavat tutkijat painottavat asiantuntijaviestintää eli toisille tutkijoille, sidosryhmille ja viranomaisille suunnattua tiedottamista. He liikkuvat mieluiten tieteen omilla foorumeilla.

Laajan käsityksen omaksuneet tutkijat taas hyväksyvät mediajulkisuudessa toimimisen osaksi työtä.

”Tällöin tiedeviestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tutkimustiedon popularisointia suurelle yleisölle.”

Humanistit näkyvät julkisuudessa paremmin kuin luonnontieteilijät

Pitkänen ja Niemi kiinnittävät huomiota siihen, että aiempien tutkimusten mukaan varsinkin luonnontieteilijät tekevät eron tieteen sisäisen viestinnän ja suurelle yleisölle suunnatun viestinnän sekä toisaalta tieteellisen tiedon ja yleisen tiedon välille. Yhteiskuntatieteilijät ja humanistit eivät pidä näiden kategorioiden välisiä eroja yhtä jyrkkinä, joten heille tavallista on pyrkiä popularisoimaan tiedettä.

Tiedejournalismissa lääketieteellä on edelleen vahva asema, mutta tilanne muuttuu, kun katsotaan tutkijoiden näkyvyyttä journalismissa laajemmin. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan yhteiskuntatieteilijöiden julkinen näkyvyys ohitti luonnontieteilijöiden näkyvyyden 1980-luvulla, ja sama kehitys on jatkunut 2000-luvulle.

Pitkäsen ja Niemen artikkelin mukaan myös muut tiedeviestinnän tutkimukset vahvistavat havainnon, että humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden yhteistyö median kanssa on nykyisin yleisempää kuin luonnontieteilijöiden.

Onko se sittenkin vallan tutkija, joka pitää tiedettä ja tutkimusta esillä eikä luovuta ääntään tyystin muille? Missä ja kenen kanssa se parhaiten tapahtuu?

—————

Ville Pitkäsen ja Mari K. Niemen tutkimuksen perusaineisto on keväällä 2014 toteutettu kysely, joka lähetettiin 1125:lle Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa työskentelevälle yhteiskunnan, median, politiikan, talouden ja historian tutkijalle. Artikkeliaan varten he hyödynsivät myös asiantuntijoiden julkisia esiintymisiä kartoittavaa media-aineistoa ja toimittajien haastatteluja.

Miksi puolaisperheessä itkettiin yliopiston tiedeuutista?

Helsingin yliopiston kansainvälinen viestintä kulkee vielä vähän niin kuin varovasti varpaisillaan. Se on sinänsä hiukan hassua, onhan tiede kansainvälistä ja tutkijat liikkuvat maailmalla itsestään selvästi ja hyvinkin sulavasti. Jotakin viestinnällisesti uutta voisi varmasti kehitellä. Miten olisi Team Finlandin kaverina Science Squad Helsinki?

Tiedotteita ja tutkimusuutisia Helsingistä joka tapauksessa lähtee kansainväliselle yleisölle viikoittain. Yliopistolla on omat mediankontaktinsa maailmalle, ja hyvin usein uutiset päätyvät alkajaisiksi kahden ison kansainvälisen nettitiedeuutispalvelun huomaan.

EurekAlert ja AlphaGalileo, näiden kautta pääsen otsikkoni perheeseen, sen äitiin, ja myös puhumaan siitä, kuinka ennalta-arvaamatonta tiedejulkisuus on – tietysti siinä kuin mikä tahansa muukin julkisuus. Miten tiedotteesta kasvaa monihaarainen kertomus, niin kuin tässä, sitä saan aina silloin tällöin seurata. Tarinan loppua en välttämättä edes kuule. Mutta suunnan näen aika pian.

Siis kohti Puolaa.

Marraskuussa työstimme kemian tutkijoiden kanssa Kumpulan tiedekampuksella  uutisen sisältävää tiedotetta. Aiheena oli havainto, että nesteeseen voi kirjoittaa tai piirtää laservalolla – että kiinteälle pinnalle pystyy kirjoittamaan valolla, se oli jo kemisteille ennestään tuttua.

Havainnon teki nuori väitöskirjaansa kirjoittava tutkija, Szymon Wiktorowicz. Hän onnistui valmistamaan valokemiallisesti aktiivisen ja nesteeseen liukenevan polymeerin, ja myös videokuvasi tämän ilmiön. Se on nyt YouTubessa esillä nimellä Drawing in liquid with light, ja sitä on katsottu tähän mennessä 2403 kertaa. Se on itse asiassa hyvin, koska yliopiston tiedevideoiden latauskerrat pysyttelevät enimmäkseen kymmenissä tai korkeintaan sadoissa.

Meillä oli siis uusi havainto, siitä tiedote ja 48 sekunnin video.

AlphaGalileo välitti tämän tiedotteen avainsanojen perusteella 3 856 toimitukselle tai toimittajalle ympäri maailmaa. Osumia eli latauksia se on toistaiseksi saanut 262. EurekAlertin kautta sitä on luettu 1 139 kertaa. Nämä ovat lukuja, jotka ovat hyvinkin tyypillisiä yliopiston tiedotteen saamalle kansainväliselle medianäkyvyydelle.

Vuosittain AlphaGalileo välittää 40 miljoonaa sähköpostiviestiä toimittajille. Viime vuonna sen uutissivustoa ladattiin 4,5 miljoonaa kertaa. Lontoossa päämajaa pitävän toimiston perusti vuonna 1998 silloinen hiukkasfyysikoiden ja tähtitieteilijöiden tutkimusrahoitusorganisaatio Particle Physics and Astronomy Research Council. Nykyisin AlphaGalileo Foundation on voittoa tavoittelematon yritys.

AlphaGalileota käyttävät lehdet ympäri maailmaa kuten Aftonbladet, Science, BBC, Daily Telegraph, Economist, Der Spiegel, El Pais, Le Monde, Associated Press, Nature, Moskovskaja Pravda, Washington Post.

EurekAlertia ylläpitää Yhdysvalloissa toimiva tieteellinen seura American Association for the Advancement of Science, AAAS. Se tunnetaan ennen kaikkea Science-lehden julkaisijana. EurekAlert kertoo, että sen julkaisemilla tiedotteilla on kaikkiaan 5,8 miljoonan yleisö ja sen palveluun on rekisteröitynyt 9 700 toimittajaa eri puolilta maailmaa.

Kansainväliset tiedotepalvelut ovat siis vallan mainioita välineitä näkyvyyden saamiseksi.

Mitä tämän jälkeen parhaimmillaan tapahtuu?

Ulkomaalaiset toimittajat lähtevät tutustumaan tutkimukseen paikan päälle.

Tiedottajakollegani mukaan yliopistossa vieraili tänä vuonna toimittajia 33 maasta ja tapaamisia oli yli 100 toimittajan kanssa. Eniten toimittajavieraita tuli Venäjältä (16) ja Kiinasta (10) sekä Kanadasta ja Saksasta (kummastakin tuli 9 vierasta). Vieraita saapui myös Ukrainasta ja esimerkiksi Isosta-Britanniasta.

Päälle tulevat tietysti tiedetoimittajien viikon kestänyt maailmankokous Helsingissä kesäkuussa. Ulkomaalaisia osallistujia täällä oli 504 yhteensä 73 maasta, kaikilta mantereilta.

Kun AlphaGalileo ja EurekAlert painottuvat luonnontieteisiin, tekniikkaan ja lääketieteeseen, yliopistossa vierailleiden toimittajien aiheita ovat olleet opettajankoulutus ja koulu, terveydenhuoltomme, Kaisa-kirjasto, suomalainen ruoka sekä esimerkiksi onnellisuus ja innovatiivisuus, myös plagointi, ja Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti Verifin.

Eikä vähäinen ole täällä vierailleiden toimittajien vaikutuspiiri: Kiinan televisio CCTV kävi Suomessa tekemässä ohjelmaa kiinalaisesta uudenvuoden vietosta ja vieraili Kaisa-kirjastossa. Sen ohjelmia katsoo 120 miljoonaa ihmistä. Ukrainan televisio ICTV taas vieraili Tiedekulmassa ja Kaisa-kirjastossa, sen katsojaluvut yltävät 1 miljoonaan.

Radio France on vierailunsa jälkeen toistaiseksi lähettänyt kolme ohjelmaa helsinkiläistutkimuksesta, aiheina englanninkielinen opetus, Itämeri, opettajakoulutus ja koulu. Neljäs ohjelma on kai vielä työn alla.

Vaan takaisin alun uutiseen kemiasta. Tohtorikoulutettava Wiktorowicz lähetti minulle pitkän listan kansainvälisistä verkkolehdistä, jotka olivat kirjoittaneet uudesta polymeerihavainnosta tiedotteemme perusteella. Polish Press Agencystä, PAPista, tuli tutkijan kanssa enemmänkin puhetta. Se oli tehnyt hänestä jutun, joka levisi Puolassa. Ja tämähän oli se syy, miksi puolalainen äiti, tietysti Wiktorowiczin äiti, itki. Ilosta itki.

Nyt iso puolalaislehti on tekemässä artikkelia, joka pohtii syitä, miksi tutkijat lähtevät ulkomaille tekemään tutkimusta. Juttua rakennetaan nuoren polymeerikemistin ympärille.

Hyvä viestintä on kohdennettua, siis tehdään niin, että mahdollinen kiinnostunut yleisö on mietittynä heti työn aluksi. Ja silti, vieläkin jaksan hämmästyä tiedotteiden matkan käänteistä. Kaikki hyvin, niin kauan kun kyyneleet ovat näitä ilon kyyneleitä.