Publications

Valaskivi, Katja, Sumiala, Johanna, & Tikka, Minttu (2022) Ambivalent rituals of belonging: (Re)theorising hybrid, violent media events. Nordic Journal of Media Studies,4(1) 81-98. https://doi.org/10.2478/njms-2022-0005

Tikka, M., Kotilainen, N., & Huhtamäki, J. (2021). Datateoria yhdistää tulkinnallisen sosiologian ja laskennalliset metodit: Digitaalinen sosiologi Simon Lindgren haastattelussa. Media & Viestintä, 44(2).

Tikka, M., Sumiala, J., Harju, A. & Valaskivi, K. (2020). Weaponization of Liveness: How Live Streaming  Activates Hybrid Media Events of Extreme Violence. Selected Papers of Internet Research. Paper presented at AoIR 2020: The 21th Annual Conference of the Association of Internet Researchers. Virtual Event: AoIR.

Valaskivi, Katja, Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2020) Tapaus Christchurch ja pääministerin huivi. Aki-Mauri Huhtinen & Elina Melgin (toim.) Hallitsematon viestintä. Procomma Academic 2020.

Hakala, S., Tikka, M., Laaksonen, S.-M. & Pedak, M. (2020) Tapaus Olkiluoto: Harjoittelu on ratkaisevinta kriisin viestinnässä. Viestijät.fi -blogikirjoitus.

Hakala, Salli, Tikka, Minttu & Heikkilä, Tuomas (2020) Kriisijohtaminen ja -viestintä STUKissa koronapandemian alkuvaiheen aikana. Tutkimusraportti Säteilyturvakekukselle.

Tikka, Minttu (2020) The Active Agency of Ordinary People in Mediatized Crises. Publications of the Faculty of Social Sciences 151. University of Helsinki. PhD Dissertation.

Toivanen, Pihla, Huhtamäki, Jukka, Valaskivi, Katja & Tikka, Minttu (2020) Aihemallinnus hybridin mediatapahtuman ja merkitysten kierron tutkimuksessaMedia ja Viestintä 43(1), 1–20.

Valaskivi, Katja, Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2020) Tapaus Christchurch ja pääministerin huivi. Aki-Mauri Huhtinen & Elina Melgin (toim.) Hallitsematon viestintä. Procomma Academic 2020.

Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2020) Digital media ethnographers on the move – An unexpected proposal. Journal of Digital Social Research, 2(1), 39–55.

Sumiala, Johanna, Tikka, Minttu & Valaskivi, Katja (2020) Just a ‘Stupid Reflex’? Digital Witnessing of the Charlie Hebdo Attacks and the Mediation of Conflict. In Budka, P. & Bräuchler, B., Theorising Media and ConflictBerghahn.

Sumiala, Johanna, Tikka, Minttu & Valaskivi, Katja (2019). Charlie Hebdo, 2015: ‘Liveness’ and acceleration of conflict in a hybrid media event. Special Issue: Media and Terrorism in France. Media, War & Conflict12(2), 202–218.

Tikka, Minttu (2019) Ritualisation of Crisis Communication. Crowd-enabled responses to the Stockholm terror attack on Twitter. Nordicom Review 40(1), 115–120.

Sumiala, Johanna, Valaskivi, Katja, Tikka, Minttu & Huhtamäki, Jukka (2018) Hybrid Media Events. The Charlie Hebdo Attacks and Global Circulation of Terrorist Violence. Emerald.

Sumiala, Johanna, Tikka, Minttu, Huhtamäki, Jukka & Valaskivi, Katja (2016) #JeSuisCharlie: Towards a Multi-Method Study of Hybrid Media EventsMedia and Communication, vol. 4, (4).

Tikka, Minttu (2016) Verkon sosiaalista todellisuutta kartoittamassa. Kirja-arvio kirjasta Kozinets, Robert V. Netnography: Redefined. Media & Viestintä 40(2).

Sumiala, Johanna, Tikka, Minttu, Valaskivi, Katja & Huhtamäki, Jukka (2015) Je suis Charlie – The Symbolic Battle and Struggle of Attention. Project description. Nordicom-Information 37: 3-4, 84-87

Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2015) News rituals of participation: Negotiating temporalities, categories, and hierarchies of news-making on YouTube. Anthropological Notebooks, vol. XXI(3), 5-20.

Suurpää, Leena, Sumiala, Johanna, Hjem, Titus & Tikka, Minttu (2015) Studying youth in the streets of the media city – Field notes on a relational perspective. Observatorio (OBS*) Special Issue:´Media City: Spectacular, Ordinary and Contested Spaces´ (Edited by Koen Leurs, Jani Vuolteenaho & Johanna Sumiala) vol 9, 177-191.

Sumiala, Johanna, Suurpää, Leena, Hjelm, Titus & Tikka, Minttu (2015) Studying Youth in the Media City. Multi-sited Reflections. In Kotilainen, Sirkku & Kupiainen, Reijo (eds.) Reflections on Media Education Futures. Nordicom: Bohus, 27-37.

Tikka, Minttu (2014) Tutkija nuorten mediamaailmassa: tutkimuseettisiä kysymyksiä. Nuorisotutkimus vol. 32(3).

Tikka, Minttu & Sumiala, Johanna (2014) Media Witnessing on YouTube – Rethinking Crisis in a Mediatized Condition. In Loftsdóttir, Kristín & Jensen, Lars (eds.) Crisis in the Nordic Nations and Beyond. Ashgate: Surrey, 9-30.

Hjelm, Titus; Tikka, Minttu; Suurpää, Leena & Sumiala, Johanna (2014) Nuorten arkiset katupolitiikat mediakaupungissa. Avauksia kaupunkitilan rajojen etnografiseen tutkimiseen. Media & Viestintä, vol. 37(1). Teemanumero: Mediakaupunki liikkeessä.

Hakala, Salli; Tikka, Minttu; Silvast, Antti; Pedak, Maarit & Laaksonen, Salla (2014) Pieni vuoto, iso päästö – kriisiharjoitus ydinvoimalassa. Etnografinen tutkimus onnettomuusharjoituksen viestinnästä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5/2014, 35-51.

Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2013) Broadcast Yourself — Global News! A Netnography of the ‘Flotilla’ News on YouTube. Communication, Culture and Critique, vol 6(2), 201-352.

Pantti, Mervi & Tikka, Minttu (2013) Cosmopolitan Empathy and User-generated Disaster Appeal Videos on YouTube. In Benski, Tova & Fisher, Eran (eds.) Internet and Emotions.  Routledge: New York, 178-192.

Laaksonen, Salla-Maaria; Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (toim.) (2013) Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino: Tampere.

Laaksonen, Salla-Maaria, Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (2013) Tutkimusotteita verkosta. Teoksessa Laaksonen, Matikainen & Tikka (toim.) Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino: Tampere.

Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2013) Verkko mediaetnografin tutkimuskohteena – tapauksena uutisen etnografia YouTubessa. Teoksessa Laaksonen, Matikainen & Tikka (toim.) Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino: Tampere.

Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2011) Reality on Circulation – School Shootings, Ritualised Communication, and the Dark Side of the Sacred. ESSACHESS. Journal for Communication Studies, vol. 4(8).

Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2011) Visualizing Globalized Fears: School Shooting Videos and Circulation of Violence on YouTube. Social Anthropology/Anthropologie Sociale vol. 19(3), 245-267.

Tikka, Minttu & Sumiala, Johanna (2010) YouTuben medialogiikkaa etsimässä. IPR-info 5/2010, 22-23.

Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2010) “Web First” to Death The Media Logic of the School Shootings in the Era of Uncertainty. Nordicom Review 31(2), 17-29.

Tikka, Minttu, Hakala, Salli & Pedak, Maarit (2010) Kriisi, SPR ja mediayhteiskunta. Suomen Punaisen Ristin organisoituminen kotimaisissa kriiseissä. Viestinnän tutkimuskeskus CRC/ Viestinnän tutkimusraportteja 1/2010 Helsinki. Helsinki: Yliopistopaino.

Sumiala, Johanna & Tikka Minttu (2009) ”Netti edellä” kuolemaan – koulusurmat kommunikatiivisena ilmiönä. Media & Viestintä vol. 32(2).

Tikka, Minttu (2009) Kirja-arvio kirjasta Huhtala, Hannele & Hakala, Salli (2007) Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Työ ja ihminen 1/2009

Conference papers and activities:

Research Database TUHAT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *