Monitieteinen Venäjän tutkimus

Miten Venäjän valtio toimii ja kuinka sitä johdetaan? Onko kansalaisyhteiskunnalle tilaa? Ketkä voivat hyvin ja ketkä huonommin? Minkälaisia identiteettejä Venäjällä rakennetaan? Millainen on kulttuurin ja kirjallisuuden Venäjä? Toimiiko talous, riittääkö energia ja kestääkö ympäristö?  Kuinka Venäjä suhtautuu naapureihinsa – ja naapurit Venäjään?

Aleksanteri-instituutin ja nykykielten laitoksen kokoama monitieteinen Venäjän tutkimuksen sivuainekokonaisuus tarjoaa eri alojen opiskelijoille kattavan peruspaketin Venäjästä. Kokonaisuuteen kuuluu kaikille pakollisena Johdatus Venäjän tutkimukseen, joka antaa edellytykset ymmärtää Venäjään liittyviä muuttuneita ja muuttuvia tulkintoja sekä ajallisesti että eri paradigmojen, lähestymistapojen ja teorioiden kautta. Muut opinnot valitaan vähintään neljästä eri opintojaksosta, joissa on mahdollisuus perehtyä valtioon ja turvallisuuteen, yhteiskuntaan ja hyvinvointiin, identiteettipolitiikkaan, luonnonvaroihin, ympäristöön ja talouteen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä Venäjään naapurina.

Perustietoja Venäjästä tarvitaan useissa yhteiskunnan eri tehtävissä niin valtion, kuntien kuin yksityisenkin sektorin palveluksessa oli kyse sitten talouselämästä, politiikasta, julkishallinnosta, mediasta, järjestöistä tai kulttuurialan tehtävistä. Vastavalmistuneelle maisterille opinnot antavat kilpailuetua: vaikka Venäjä-osaamista ei aina edellytetä, on siitä aina hyötyä. Venäjä-osaaminen on Suomen kannalta kriittinen menestystekijä. Tule mukaan rakentamaan omaa osaamistasi!

Opintokokonaisuus on avoin kaikille Helsingin yliopiston maisteriopiskelijoille tiedekunnasta riippumatta. Aikaisempaa kokemusta Venäjään liittyvistä opinnoista tai venäjän kielen taitoa ei tarvita. Kokonaisuuteen valitaan korkeintaan 80 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Yksittäisille kursseille osallistumista ei ole rajattu, ja niille voivat osallistua muutkin kuin maisteriopiskelijat. Kurssit ovat tarjolla myös Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkoston maisterikoulun opiskelijoille.

Tutustu opintojen rakenteeseen täällä.

Opinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Osaamista voi syventää hakemalla Aleksanteri-instituutin koordinoimiin maisterikoulun VIExpert‑opintoihin keväällä 2017.

Vastaa