MONATTA-hanke 2011-2014

 

Monatta-hankkeen tavoitteena  on edistää suomalaisten työmarkkinoiden tasa-arvoa ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta. Hankkeen kohderyhmiä ovat suomalaiset työnantajat sekä Suomessa asuvat maahanmuuttajat.

Hankkeessa kehitetään työnantajien valmiuksia ja osaamista mm. maahanmuuttajien rekrytoinnin, perehdytyksen, osaamisen hyödyntämisen sekä yritysten ja organisaatioiden välisen verkostoitumisen osa-alueilla sekä maahanmuuttajien taitoja mm. työnhaun, työelämävalmiuksien, suomen kielen ja tietoteknisten taitojen saralla.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia hallinnoi hanketta sekä vastaa yhdessä Amiedun kanssa kumppanityönantajien valmennuksesta hankkeessa. Palmenia vastaa myös maahanmuuttajien työnhaku-ja työelämävalmiuksien ja suomen kielen osaamisen kehittämisestä sekä  maahanmuuttajien verkostotoiminnasta.

Amiedu vastaa yhdessä Palmenian kanssa kumppanityönantajien valmennuksesta hankkeessa sekä tukee hankkeen maahanmuuttajien osaamisen kehittämistä ICT-taitojen osalta.

Hankkeessa ovat kumppaneina seuraavat yritykset ja organisaatiot:

Mukana yhteistyössä:

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia toteuttaa yhdessä Amiedun kanssa MONATTA-hankkeen ajalla 2011-2014. Hanke on osarahoitteinen Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke, jolle tuen on myöntänyt Uudenmaan ELY-keskus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *