Tavoitteet ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on kehittää monella tasolla kumppanityönantajien valmiuksia moniarvoisessa työyhteisössä toimimiseen sekä tukea maahanmuuttajia työnhaussa, suomalaisen työkulttuurin hallinnassa sekä omien vahvuuksien kehittämisessä.  

Hankkeen  tuloksista tiedotetaan näillä sivuilla hankkeen edetessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *