Työharjoittelut

Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien työharjoittelumallia siten, että kukin kumppaniorganisaatio rekrytoi kolmen kuukauden pituiseen työharjoitteluun vähintään yhden maahanmuuttajan hankkeesta. Harjoitteluprosesseja  seurataan ja niiden avulla kehitetään maahanmuuttajien työharjoittelun ja perehdytyksen mallia mm. työnantajien ja työ- ja elinkeinotoimistojen käyttöön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *