Toimenpiteet työnantajille

Hankkeessa tuotetaan kumppanityönantajille seuraavia toimenpiteitä:

  • Mentorointivalmennukset
  • Kehittämisistunnot
  • Työyhteisövalmennukset
  • Tutkimus moniarvoisesta työyhteisöstä

Toimenpiteillä  kehitetään työnantajien osaamista siten, että heillä on paremmat valmiudet rekrytoida ja perehdyttää maahanmuuttajia, tukea heidän urakehitystään sekä hyödyntää heidän osaamistaan entistä laaja-alaisemmin eri työtehtävien sisällä ja välillä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *