Kehittämisistunnot

Kehittämisistunnoissa arvioidaan, kehitetään ja prosessoidaan mentorointivalmennuksissa opittua. Istunnot toimivat työyhteisövalmennuksen kokoavina elementteinä, joihin liittyy myös henkilökohtainen välitehtävä, jolla viedään osaamista yhä syvällisemmälle, yksilökohtaiselle tasolle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *