Mentorointikoulutukset

Mentorointivalmennuksilla kehitetään työyhteisön moniarvoisuus/monikulttuurisuusosaamista mm. seuraavilla osa-alueilla:
  • maahanmuuttajien rekrytointi, ohjaus ja perehdyttäminen
  • etenemismahdollisuudet
  • asenteet/ valmiudet/ resurssit maahanmuuttajiin työntekijöinä/ asiakkaina
  • maahanmuuttajatyöntekijän osaamisen hyödyntäminen
  • monikulttuurisen työyhteisön  haasteet vuorovaikutuksessa/ arvohierarkiassa/ työtehtävissä/ tiimityössä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *