Tutkimus

Hankkeessa toteutetaan kolmiosainen tutkimus, jolla selvitetään kumppaniorganisaatioiden moniarvoisuus/monikulttuurisuusosaamisen ja -valmiuksien tasoa hankkeen alussa ja lopussa sekä niiden kehittymistä ja soveltamista hankkeen aikana.

Tutkimuksesta saatavaa tietoa  hyödynnetään kumppanityönantajille tarjottavan koulutuksen ja valmennuksen  kehittämisessä koko hankkeen ajan. Hankkeen päätyttyä tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yhdessä  hankkeessa kehitettyjen toimintamallien kanssa työyhteisön kulttuurisen moniarvoisuuden edelleenkehittämiseksi tulevaisuudessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *