Katsomusten maailmaan sukeltamisesta

KIRJOITTANUT: Saila Poulter
Kuvat: Silja Lamminmäki-Vartia

Tänä keväänä hankkeen oli tarkoitus osallistua Helsingissä pidettävään Children FirstDesigning Sustainable Early Childhood Educationkonferenssiin, mikä jouduttiin perumaan maailmanlaajuisen viruspandemian vuoksi. Tapahtumia täynnä oleva kevät muuttui yllättäen poikkeusajaksi, jolloin kasvokkain kohtaamisesta tuli rajoitettua.
Jatka lukemista ”Katsomusten maailmaan sukeltamisesta”

Hankekuulumisia juhannuksen kynnyksellä

KIRJOITTANUT: Katja Castillo & Silja Lamminmäki-Vartia

Trondheim, Norja

Vietimme kesäkuun toisen viikon Pohjoismaisen uskontokasvatuksen konferenssissa (NCRE) Trondheimissa, Norjassa tutustuen katsomuskasvatuksen moninaiseen kenttään. Konferenssi alkoi tiistaina 11.kesäkuuta norjalaisen prof. Geir Skeien kysymyksellä ”Mitä katsomus- ja uskontokasvatuksessa tulisi opettaa ja mitä siitä tulisi oppia?”. Kysymys on ajankohtainen myös varhaiskasvatuksen osalta. Viitaten brittiläiseen uskonnonopetuksen dokumenttiin ”The Big Ideas for Religious Education”, herää mieleemme väistämättä myös kysymys siitä, mikä voisi olla ”powerful knowledge” ja ”big ideas” nimenomaan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa? Jatka lukemista ”Hankekuulumisia juhannuksen kynnyksellä”

Lasten kanssa moskeijavierailulla

KIRJOITTANUT: Silja Lamminmäki-Vartia

Miten päiväkodin katsomuskasvatusta voisi lähteä kehittämään lapsiryhmän monet uskonnot myönteisesti huomioivaan suuntaan? Yksi tapa on lähteä laajentamaan oppimisympäristöjä. Tähän Varhaiskasvatussuunnitelmakin (2018) kannustaa. Perinteisesti päiväkodit ovat tehneet yhteistyötä paikallisten evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa, mutta moninaistuva Suomalainen katsomuskenttä ja lapsiryhmien katsomuksellinen moninaisuus houkuttavat laajentamaan yhteistyötä myös muihin uskonnollisiin yhteisöihin. Eri uskontojen tiloja voidaan tutkia luontevasti ilman uskonnon harjoittamisen elementtejä, jolloin katsomuskasvatuksen sitouttamattomuus ja yleissivistävyys toteutuvat. Jatka lukemista ”Lasten kanssa moskeijavierailulla”