Hallitusesittelyt

Kiinnostaako Moodin hallituksessa toimiminen? Käy alta lukemassa kuvaukset kaikista vastuualueista – jos mielessäsi on vielä muita kysymyksiä, voit pistää viestiä vuoden 2018 hallituslaiselle, jonka sähköpostin löydät pestin yhteydestä. Uusia vastuualueita voidaan myös perustaa oman mielenkiinnon mukaan!

Puheenjohtaja 

(anna.holvio(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Puheenjohtaja vetelee järjestössä vähän kaikista langoista. Yhtäältä pestiin kuuluu yksin puheenjohtajalle kuuluvia hallinnollisia tehtäviä, mutta toisaalta myös muiden kanssa yhdessä tehtävää järjestön kehittämistä. Lisäksi pestiin kuuluu joukko muita tehtäviä, kuten yhteydenpitoa muiden järjestöjen puheenjohtajien, ylioppilaskunnan ja yliopiston kanssa, satunnaisia sähköpostiin kilahtavia pönötyksiä ja erikseen sovittavia hommia, kuten vaikka vastuita Moodin tapahtumissa.

Hallinnollisia tehtäviä ovat esimerkiksi yhdistyksen kokousten (esim. vaalikokous) ja hallituksen kokousten järjestäminen, eli esityslistan laatimista, asioihin etukäteen perehtymistä ja jälkikäteen pöytäkirjan tsekkailua. Lisäksi toiminta-avustuksen hakeminen ylioppilaskunnalta sekä tarvittavien hallinnollisten dokumenttien, kuten toimintasuunnitelman, talousarvion, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen koordinointi on puheenjohtajan hommaa.

Järjestön kehittämisessä puheenjohtaja taas pitää hallussaan jonkinlaista kokonaiskuvaa ja järjestää esimerkiksi yhteistä suunnittelua, jossain määrin seuraa toimintasuunnitelman toteutumista ja toimii hallituslaisille ikään kuin sparraajana, vastailee kysymyksiin ja auttaa tarvittaessa.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Varapuheenjohtajaa mukaillen sellaiselle, jota vähän kaikki kiinnostaa. Jotain aiempaa kokemusta järjestöistä kannattaa olla, mutta mitään spesifejä taitoja ei tarvita, sillä entiseltä puheenjohtajalta ja HYYltä saa hyvän koulutuksen ja esimerkiksi muilta puheenjohtajilta voi aina kysellä, minkä lisäksi hallinnollisiin hommiin löytää helposti vastauksia googlaillenkin. Varapuheenjohtajan kanssa on hyvä jakaa tehtäviä omien vahvuuksien ja kiinnostusten mukaan, joten kaikkea ei vuoden aikana tarvitsekaan ottaa haltuun.

Työmäärää ei kannata yhtään pelätä, sillä varsinaiset pakolliset vastuut selvittää kyllä, vaikka muitakin hommia olisi. Tärkeämpää on into tehtävään, sillä yksi puheenjohtajan tärkeistä tehtävistä on myös motivoida hallitusta ja pitää muiden intoa yllä läpi vuoden.

Mikä vuodessa on ollut parasta?

Huippujuttuja hallituksessa toimimisessa on porukka, jonka kanssa hommia tehdään. Hallitusvuosi ei ole yksinäistä puurtamista, vaan suurin osa kaikesta tekemisestä on yhteistä ja samalla pääsee pitämään hauskaa. Puheenjohtajan pestissä parasta on ollut mielettömät mahdollisuudet kehittyä monella osa-alueella, kuten johtamisessa, esiintymisessä tai vaikkapa hallinnollisissa hommissa, kunhan vaan uskaltaa heittäytyä.

Miksi kannattaa lähteä mukaan Moodin hallitukseen?

Moodissa oppii paljon tärkeitä taitoja, joita ei luennoilta tartu mukaan, kuten ryhmässä työskentelyä sekä isompien ja pienempien tapahtumien järjestämistä. Ehdottomasti isoin hakemisen arvoinen asia ovat kuitenkin kokemukset! Hallitushommista pääsee tekemään itsensä näköisiä, ja jos olet koskaan halunnut tehdä mitään hassua, kuten osallistua yatzy-turnaukseen, curlingiin tai raveihin, on kaikkea maan ja taivaan väliltä mahdollista päästä järjestämään. Ainakin omalla kohdalla järjestöistä on myös tarttunut mukaan korvaamattoman tärkeitä kavereita, joihin ei välttämättä muuten olisi tullut tutustuttua.

Varapuheenjohtaja

(daniel.kari(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Toisin kuin monella muulla hallituslaisella, varapuheenjohtajalla ei ole mitään selkeätä yksittäistä vastuualuetta hoidettavanaan. Siksi tehtävässä vielä korostuu, että vaikka suurimmalla osalla on oma pestinsä hoidettavaan, niin asioita tehdään silti paljon yhdessä ja toisia autetaan. Olenkin kuluneen vuoden aikana päässyt puuhailemaan hyvin monipuolisesti kaikenlaista aina erilaisten tapahtumien järjestämisestä Moodin hupparitilauksen organisointiin.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Sellaiselle, joka haluaa olla mukana vähän kaikessa, mitä Moodi tekee.

Mikä vuodessa on ollut parasta?

Hienoa on ollut, että hallituksen kesken on vallinnut hyvä yhteishenki alusta asti. Yksittäisenä kohokohtana voisin mainita vuosijuhlien jälkeisen silliksen.

Miksi kannattaa lähteä mukaan Moodin hallitukseen?

Komppaan jompaa kumpaa työelämävastaavistamme, se antaa enemmän kuin ottaa, vaikka välillä ei siltä tuntuisikaan. Lisäksi kahden hallitusvuoden aikana olen vihdoin oppinut käyttämään esimerkiksi kalenteria.

Taloudenhoitaja

(sara.pyykola(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Yleisesti tehtäväni on hoitaa järjestön talousasiat ja lisäksi kirjoittaa järjestön kirjanpito, tilinpäätös sekä budjetti seuraavalle vuodelle. Käytännön tehtäviin kuuluu siis muun muassa kulukorvauksien lukemista, laskuttamista, kirjanpitoa ja Excelillä leikkimistä.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Järjestelmällisyys, huolellisuus ja avoimuus ovat avainominaisuuksia, kuten myös maltillisuus, rauhallinen vahvatahtoisuus ja hyvä realiteettien taju. Virkaan kuuluu useiden kymmenien ellei satojen paperien säilyttämistä, mahdollisesti isojenkin rahasummien tasapainottamista ja paljon kommunikointia järjestön jäsenten kanssa. Taloudenhoitaja on järjestön rehellinen totuuden torvi ja maltillinen järjen ääni raha-asioissa, ja kaikki langat tulee pitää hyvin käsissä silloinkin, kun lopputulema ei välttämättä olisi mukava jäsenten kannalta. Taloudenhoitajan tulee siis nähdä, mikä on taloudellisesti hyvä asia ja mikä huono asia järjestön toiminnan jatkumisen kannalta, mutta hommassa on onneksi tukemassa paitsi koko järjestö myös puheenjohtaja ja hallitus: kaikki isot päätökset kun tehdään heidän hyväksynnällään, mutta aloite lähtee sinulta. Ole siis rohkea ja pidä pintasi, mutta muista jäseniäkin kohtuudella – se palkitaan vuoden lopussa!

Mikä vuodessa on ollut parasta?
Taloudenhoitajan virka opettaa hyvin kirjanpito-, kommunikaatio- ja organisoimistaitoja, kuten myös Excelin ja kirjanpito-ohjelmien käyttöä ja lisäksi virassa pääsee olemaan koko vuoden kärpänen katossa: taloudenhoitaja kun on ainoa henkilö, jota tarvitaan varmuudella järjestön joka tapahtumassa ja hankkeessa! Tässä virassa et missaa mitään ja näet kaikki järjestötoiminnan hyvät puolet: paljon uusia ystäviä, hienoja tapahtumia ja monipuolinen työnkuva, joka tarjoaa varmasti jotain uutta ja kiinnostavaa haastetta jokaiselle.

Miksi kannattaa lähteä mukaan Moodin hallitukseen?

Moodin hallitus on avoin, huumorintajuinen ja ystävällinen yhteisö, josta saat varmasti monta uutta ystävää ja lisäksi tapahtumien järjestäminen on hauska ja hyödyllinen taito, joka kannattaa ehdottomasti hanskata: siitä on paljon hyötyä muutenkin! Moodissa toimimisen etuja on myös sen verkoston koko: vuoden lopussa tunnet varmasti useat tilastotieteilijät ja Survomon vakikasvot, ja kaikki järjestön tehtävät jakautuvat aina tasaisesti koko järjestölle, eikä vain yhdelle ihmiselle. Ei siis tarvitse pelätä, että harteille kaatuisi taakka, jota et jaksa kantaa; aina löytyy joku, joka auttaa ja on tukenasi, niin kursseilla kuin tapahtumassakin!

Opintovastaava

(tuuli.kauppala (at)helsinki.fi & aleksi.laiho(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Tehtäviini kuuluu tilastotieteen opiskelijoiden edunvalvonta, yhteydenpito matematiikan ja tilastotieteen osaston henkilökuntaan sekä opiskelijoiden tiedottaminen erilaisista heille oleellisista opintoihin ja yliopiston hallintoon liittyvistä asioista. Käytännössä minua kiinnostaa virkani puolesta kaikki toiminta, joka jollain tavalla tekee opiskelusta yliopistolla kivuttomampaa ja toisaalta hauskempaa opiskelijalle.

Edunvalvonnasta syntyi vuoteni suurin projekti, eli koordinoin Moodi-Matrixin opiskelijapalautteen keruuta keväällä 2018, ja saimme tietoisen panostuksen tuloksena palautteen antajien määrää kasvatettua edellisvuosiin verrattuna. mikä antoi edunvalvonnalle loppuvuodesta enemmän uskottavuutta. Näkyvää toimintaa on ollut erilaisten tapahtumien, kuten Menetelmäkeskuskahvien, Palautetilaisuuden sekä Tilastojulistekilpailuinfon järjestäminen. Nyt syksymmällä järjestämme vielä Oppiainekahvit.

Opintovastaavan hommiin kuuluu stereotyyppisesti jonkin verran kokouksissa istumista, mutta yllättävän vähän, ja jonkin verran määrään voi itsekin vaikuttaa. Sen sijaan yllättävän paljon aikaa menee sähköpostin vaihtoon ja erilaiseen tiedottamiseen. Todella paljon voi vaikuttaa siihen, miltä oma opintovastaavuus näyttää, ja aktiivisuudella ei periaatteessa ole ylärajaa. Alarajakin on aika matalalla.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Tärkein opintovastaavan ominaisuus on ehkä hyvät kommunikointitaidot ja kärsivällisyys, sillä iso osa pestiä on kaikenlainen neuvottelu ja ryhmätyön teko erilaisten ihmisten kanssa. On osattava perustella oma kanta vaikka rautalangasta, mutta kunnioittaen, ja on osattava kuunnella. On osattava muuttaa mieltä. Iloinen ilme on plussaa, koska henkilökunta saattaa olla joskus vähän väsynyttä.

Toinen tärkeä ominaisuus on sosiaalinen aktiivisuus ja tarkkaavaisuus. On hyvä, että korva höristyy, kun laskarikaveri kertoo opintojensa estetekijöistä, opintotiedonhaun vaikeuksista tai omituisista kurssikäytännöistä. Opintovastaavan rooli on usein antaa “opiskelijanäkökulmaa” eri paikoissa, ja tällöin on oltava jokin ajatus siitä, mitä kanssaopiskelijoilla on ollut mielessä. Tätä varten erilaiset kyselyt sekä muiden opintovastaavien ja opiskelijaedustajien kanssa keskustelu on tärkeää!

Kaiken kaikkiaan pesti sopii melko aktiiviselle, opiskeluista kiinnostuneelle, kommunikaatiotaitoiselle ja kärsivälliselle ihmiselle.

 

Mikä vuodessa on ollut parasta?

Opintotoiminnassa on ollut parasta huomata, kuinka alkuvuodesta pyöritellyt asiat alkavat toteutua. Kyseessä ei ole edes oman vaikuttamisen tulos, vaan jonkinlainen pitkän aikavälin vaikutustyön tulos, jossa roolinsa on opintovastaavilla. Olen ollut iloinen siitä, kuinka kiinnostunutta ja opiskelijoista kiinnostunutta henkilökuntaa löytyy osastoltamme, ja kuinka moni ottaa itse yhteyttä ja haluaa tietyssä mielessä vapaa-ajallaan kuulla opintovastaavan asiaa. On ollut myös tyydyttävää oppia, miten hallinto täällä toimii.

Muuten vuodessa on ollut hauskoja tapahtumia, esimerkiksi Kevätkaudenavajaiset olivat todella iloisia, ja oli hauska nähdä jyväskyläläisiä opiskelijoita.

Miksi kannattaa lähteä mukaan Moodin hallitukseen?

Moodin hallituksessa parasta on iloiset ja aktiiviset ihmiset, joiden kanssa on oikeasti hauska viettää aikaa. Minulle hallituksen kokous on pieni juhlapäivä, jolloin pääsee näkemään hallituslaisia, tekemään yhteenvetoa työnsä tuloksista sekä syömään kokouseväitä! On myös kiva järjestää juhlia innostuneessa porukassa. Moodissa perinteisesti hallituksen jäsen tekee kaikenlaista järjestelytyötä ja nakkeilua ydintoimintansa ohella, mikä antaa vaihtelua arkeen ja hyvää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Moodin hallitus on myös hyvänkokoinen, aktiviteetteja on juuri sopivan monipuolisesti, että kiinnostus säilyy. Moodin kokoisessa hallituksessa voi myös järjestellä itseään kiinnostavia aktiviteetteja matalalla kynnyksellä, itse olen ollut organisoimassa esimerkiksi Turun-vierailua ja Nuuksion-reissua.

Työelämävastaava

(johanna.kukkola(at)helsinki.fi & jussi.virtanen(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Työelämävastaava järjestää excursioita ja joskus myös muita työelämäaiheisia tilaisuuksia yhdessä yritysten kanssa sekä välittää kiinnostavia työpaikkailmoituksia tilastotieteilijöille. Monet yhteistyömuodot yritysten kanssa liittyvät yhteistyösopimuksiin joita työelämävastaava pyrkii solmimaan Moodin ja yhteistyöyritysten välille. Lisäksi työelämävastaava voi etsiä sponsoreita Moodin tapahtumiin.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Sellaiselle joka haluaa tietää lisää tilastotieteilijän mahdollisuuksista työelämässä ja ehkä myös samalla oppia myymään tilastotieteilijän osaamista.

Mikä vuodessa on ollut parasta?

Työelämävastaavan pestin osalta onnistuneet sopimukset yhteistyöstä firmojen kanssa lämmittivät mieltä. Lisäksi hallituksen jäsenenä tuli automaattisesti osallistuttua ahkerasti Moodin tapahtumiin joissa on aina hauskaa.

Miksi kannattaa lähteä mukaan Moodin hallitukseen?

Se antaa moninkertaisesti enemmän kuin ottaa. Lisäksi koen saaneeni pestissäni oppimistani asioista kohennusta omiin työnhakutaitoihini.

Tapahtumavastaava

(olga-tuulia.salow(at)helsinki.fi & samuli.pirttimaki(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Tapahtumavastaavan tehtävässä järjestät ja suunnittelet tapahtumia järjestön jäsenille. Tapahtumavastaavan roolissa pääsee mukaan järjestämään kaikenlaista kivaa aina pienistä lautapeli-illoista ja sitseistä, aina koko kampuksen kokoisiin tapahtumiin. Tapahtumavastaavan ei tarvitse tehdä kaikkea yksin, vaan koko hallitus osallistuu tapahtumien järjestelyyn!

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Tapahtumavastaavaksi sopii kuka tahansa! Tehtävässä on mahdollisuus oppia paljon uutta, ja tutustua ihmisiin ainejärjestörajojen ulkopuolelta tapahtumien järjestämisen merkeissä! Tärkeimpinä taitoina sosiaalisuus ja halu olla mukana järjestämässä tapahtumia!

Mikä vuodessa on ollut parasta?

Vuosi ainejärjestötoiminnan merkeissä on ollut erittäin hauskaa. Hyvä yhteishenki hallituksen kesken ja yhdessä tekemisen meininki niin hallituksen kun muidenkin järjestöjen kanssa. Huippukohtana vuosijuhlat kokonaisuudessaan!

Miksi kannattaa lähteä mukaan Moodin hallitukseen?

Moodin hallituksessa on erittäin hyvä yhteishenki! Pääset suoraan vaikuttamaan siihen että ainejärjestö on jäseniensä näköinen! Lisäksi pääset oppimaan paljon hyödyllisiä taitoja, sekä tutustumaan uusiin ihmisiin!

Fuksi- ja tuutorivastaava

(aleksi.laiho(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Tuutorivastaavan pesti on varsin palkitseva homma jossa työtä riittää koko vuodelle (ja etenkin fuksisyksylle). Tuutorivastaavan pestissä pääsee vaikuttamaan ensinnäkin syksyn tuutoreiden valintaan, tuutoroinnin ja fuksisyksyn suunnitteluun sekä uusien tuutoreiden kouluttamiseen. Etenkin fuksisyksyn lähetessä homma voi olla paikoin stressaavaa, mutta onneksi tätä hommaa ei tehdä yksin. Moodin tuutorivastaava työskentelee tiiviisti Matrixin tuutorivastaavien kanssa joten vertaistukea löytyy. Myös muiden Matlun tuutorivastaavien kanssa tulee oltua paljon tekemisissä, joten pestin kautta on tullut paljon uusia tuttavuuksia.

Hallitusvuosi on sujunut hyvin, fuksisyksy oli onnistunut ja kaikki sujui pääosin suunnitelmien mukaan. Tuutorivalinnat osuivat aivan nappiin ja porukka oli ja on tiivis. Fuksitkin ovat päässeet hyvin mukaan yliopistoelämään.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Tuutorivastaavan pesti sopii kenelle tahansa, joka on kiinnostunut fuksitoiminnasta ja tapahtumien järjestelystä. Lisäksi hyvät taidot ryhmässä toimimisessa ja yhteistyökyky katsotaan eduksi. Kärsivällisyys, stressinsietokyky sekä jonkinlainen ns. “johtajuus”/ryhmänohjaustaidot ovat myös bonusta.

Mikä vuodessa on ollut parasta?

Vuodessa on ollut palkitsevinta huomata kuinka hyvin tuutorit ovat suoriutuneet ja kuinka hyvin fuksit ovat sopeutuneet. Hommassa on myös päässyt tutustumaan todella paljon uusiin ihmisiin: tuutoreihin, fukseihin sekä muihin tuutorivastaaviin. Parasta on siis ollut nähdä kuinka ryhmässä homma toimii ja fukseilla on hauskaa.

Miksi kannattaa lähteä mukaan Moodin hallitukseen?

Moodin hallitukseen kannattaa lähteä, sillä porukka on lähes poikkeuksetta (oman kokemuksen mukaan kahden hallitusvuoden ajalta) todella tiivis, aktiivinen ja avulias. Moodin hallituksessa ei yleensä jää hommiensa kanssa yksin, vaan kaikki ovat valmiita auttamaan omien virkojensa ulkopuolellakin. Moodissa myös hallituksen hyvinvointi ja jaksaminen otetaan jatkuvasti huomioon ja monenlaista virkistävää toimintaa järjestetään. Yleensä esimerkiksi tapahtumien järjestelyissä autetaan koko hallituksen voimin ja kaikki ovat valmiita auttamaan kaikessa. Moodin hallitukseen otetaan myös täysin uudet toimijat avosylin vastaan ja alkuun kokeneemmat järjestötoimijat ja virkailijat ovat valmiina auttamaan alkuun.

Tilavastaava

(jussi.virtanen(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Moodin tilavastaava on nimensä mukaisesti vastuussa tiloista ja niiden yleisestä kunnosta, tällaisia tiloja ovat esimerkiksi Survomo, Klusteri, Kannuklusteri ja Kuppala. Moodi käyttää aktiivisesti kahden eri tiedekunnan tiloja, ja siksi huolehdittavia tiloja on luonnollisesti enemmän. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tilavastaava lisäksi edustaa Moodia Leppätalokomitean kokouksissa, joissa yksinkertaisesti sanottuna päätetään Klusteriin liittyvistä asioista.

Tehtävän myötä tulee tutustumaan tilojen käytön lisäksi myös siihen puoleen mitä tilojen käyttö edellyttää järjestöiltä, kukapa haluaisi luopua armaasta Klusteristamme! Tilavastaavan tehtävässä oppii aivan valtavasti.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Tilavastaavan tehtävä on luonnollisesti vastuullinen, koska tiloja on monta ja niiden kunnosta pidettävä huolta, jotta tapahtumien järjestäminen ylipäätään on mahdollista.

Tilavastaava sopii erityisen hyvin järjestötoiminnasta innostuneelle henkilölle, joka haluaa aktiviisesti olla monessa mukana.

Mikä vuodessa on ollut parasta?

Parasta hallitusvuodessa on ollut osallistuminen opiskelijatoimintaan järjestötasolla, tapahtumien järjestäminen ja muiden järjestöjen kanssa yhteistyön tekeminen, opiskelijaelämä järjestötasolla on monin verroin hauskempaa! Lisäksi oman vastuualueen tehtävät ovat olleet huippuja!

Miksi kannattaa lähteä mukaan Moodin hallitukseen?

Moodin hallituksessa joko virkailijana tai jäsenenä (tai miksei molempina!) näkee opiskelijaelämän aivan toisenlaisin silmin. Hallituksen erilaiset vastuualueet ja -tehtävät sekä järjestötoiminta ovat osoittautuneet opiskeljaelämän kohokohdiksi.

Yhdenvertaisuusvastaava

(johanna.tuhkanen(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?
Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on päivittää Moodin yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja pitää huolta että järjestö toimii sen mukaisesti. Konkreettisina tekoina tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä että tapahtumista löytyy jokaisen ruokavalioon sopivaa syötävää ja myös alkoholittomana voi osallistua tapahtumiin. Ja että sekä fukseille että pidemmälle ehtineille opiskelijoille löytyy mielekästä tekemistä. Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii myös osaltaan tapahtumien turvallisuudesta.

Lisäksi tehtävänä on koordinoida palautemahdollisuuksia, jotka helpottavat häirintätapausten ja muun epäasiallisen toiminnan ilmoittamista. Tänä vuonna Moodissa on toiminut kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joista toinen on yhdenvertaisuusvastaava ja toinen hallituksen ulkopuolinen henkilö. Ei kuitenkaan ole mitenkään välttämätöntä että yhdenvertaisuusvastaava toimisi myös häirintäyhdyshenkilönä. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on tukea ja neuvoa häirintää kokeneita sekä auttaa asian viemisessä eteenpäin. Tehtävä sopii helposti lähestyttävälle ihmiselle, joka käsittelee ilmoitukset luottamuksella ja nopeasti.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?
Sellaiselle joka on kiinnostunut yhdenvertaisuusasioista ja siitä että Moodin toimintaan osallistuminen olisi jokaiselle mukavaa ja mielekästä. Ei tarvitse pelätä että joutuisi yksin huolehtimaan yhdenvertaisuusasioista, sillä niiden huomioiminen on myös jokaisen muun hallituslaisen tehtävänä omalta osaltaan!

Ympäristövastaava

(johanna.tuhkanen(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Tehtävänä on päivittää ympäristösuunnitelmaa ja huolehtia että sitä myös noudatetaan. Tehtävää voi hoitaa parhaaksi katsomallaan tavalla, aikaisempina vuosina ympäristönäkökulma on otettu huomioon muunmuassa tapahtumien kasvispainotteisilla tarjoiluilla ja kierrätyksenä Moodin opiskelijahuoneessa.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Ympäristövastaava on harvoin Moodissa kenenkään ainoa pesti, joten se on mainio lisä jollekin joka on kiinnostunut kehittämään Moodin toimintaa ympäristöystävällisemmäksi!

Kv-vastaava

(johanna.tuhkanen(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Kv-vastaavan eli kansainvälisyysvastaavan tehtävänä on huolehtia siitä että myös kansainvälisten opiskeljoiden on mukava osallistua Moodin toimintaan.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Kv-vastaava tuskin on kenenkään ainoa pesti, joten tässä sopiva lisä kansainvälisyysasioista kiinnostuneelle. Sopiva tilaisuus lähteä kehittämään toimintaa mihin suuntaan tahansa. Itse yritin saada kv-opiskelijoita mukaan tapahtumiimme mainostamalla Moodia Welcome Fairilla ja värväämällä yhden kv-tuutorin tuomaan opiskelijoita syksyn aloitustapahtumaamme.

Menestys oli vaatimaton, mutta eipä tästäkään kannata turhaan stressata! Joka tapauksessa oli loistavaa päästä juttelemaan uusille kv-opiskelijoille. Halutessaan voi myös lähestyä pestiä siltä kannalta että lähtee mainostamaan ja edistämään moodilaisten keinoja kansainvälistyä opintojensa aikana.

Urheiluvastaava

(risko.rikkinen(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Urheiluvastaavan hommiin kuuluu Moodin perinteisten liikuntatapahtumien järjestäminen, MoPSin johtaminen tapahtumissa joihin joukkue osallistuu ja halutessaan eri excujen järjestäminen.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Jokaiselle jolla on edes pieni palo liikkumaan. Plussana halu kokeilla uutta tai tuoda jotain uutta kokeiltavaksi.

Mikä vuodessa on ollut parasta?

Oman pestini osalta se kun käytiin vähän kokeilemassa curlingia. Ilman tätä hommaa tuskin olisi tullut käytyä.

Miksi kannattaa lähteä mukaan Moodin hallitukseen?

Asioihin on aina kiva vaikuttaa edes vähän. Jos tuntuu että Moodista (tai miksei vaikka yliopistosta) puuttuu jotain tai jokin voisi olla paremmin, niin hallituksessa saat asiat varmimmin etenemään.

Sihteeri

(olga-tuulia.salow(at)helsinki.fi)

Mikä pestisi on ja millaisia tehtäviä hallitusvuoteen on kuulunut?

Sihteerin pääasialliset tehtävät ovat kokousten pöytäkirjojen kirjoittaminen sekä yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen. Tänä vuonna Moodilla on ollut käytössä tapa, jossa ”kokoussihteerin” homma, eli kokousten pöytäkirjojen kirjoittajan vastuu kiertää hallituslaisten kesken, ja jokainen on päässyt vuorollaan näpyttelemään. Perinteisempi tapa on kuitenkin, että sihteeri kirjoittaa myös jokaisen hallituksen kokouksen pöytäkirjat, jos vain on paikalla.

Kuluneena vuonna lisää sihteerin tehtävään on antanut GDPR, eli yleinen tietosuoja-asetus, jonka myötä on käyty tarkemmin läpi tapojamme säilyttää henkilötietoja esim. jäsenrekisterissä, ja tästä on kirjoitettu dokumentteja. Lisäksi sihteeri sekä puheenjohtajisto ovat käyneet HYYn koulutuksissa aiheeseen liittyen.

Millaiselle ihmiselle pestisi sopii?

Pesti ei vaadi mitään aiempaa kokemusta, ja on siis yhtä lailla sopiva fuksille kuin kauemminkin järjestötoimintaa nähneelle. Esimerkiksi pöytäkirjojen kirjoittamiseen on pohja, joten mitään ei tarvitse lähteä ihmettelemään alusta asti. Tehtävässä kannattaa olla vähän skarppina, jottei kokouksissa asia mene ohi, mutta toisaalta sitä kautta pysyy hyvin perillä kaikesta toiminnastamme. Lisäksi pesti voi hyvin olla myös jonkun toisen pestin kyljessä, sillä työt painottuvat lähinnä kokouksiin.