Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 28.2. Uudella ylioppilastalolla

Sääntömääräinen tilastotieteen opiskelijoiden yhdistys Moodi ry:n vuosikokous järjestetään 28.2.2019 kello 18:00 Uudella ylioppilastalolla Helsingissä. Alta löydät esityslistan ja tarkemmat tiedot.

Tervetuloa!


Tilastotieteen opiskelijoiden yhdistys Moodi ry:n vuosikokous

Aika: 28.2.2019 kello 18:00

Paikka: Kokoushuone Beauvoir, Uusi ylioppilastalo (Mannerheimintie 5A, 3. krs)

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3.2 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely vuodelta 2019 sekä toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2019 hallitukselle
7. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely
8. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020 sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt vuodelle 2020
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen