Moodin historiaa


Tämä historiikki on koostettu vuosien 1968-1996 osalta,
seuraavista Tyyppiarvossa julkaistuista kirjoituksista:

Kirjoittaja Kirjoitus Tyyppiarvo
Tiina Wessman Moodin elämäntarina 18-vuotiaaksi 1 / 1986
Mika Leinonen Moodin historiaa (25-vuotiaaksi) 1 / 1993
Heikki Hyhkö Moodin 30-vuotinen taival 1 / 1998

Kaikki alkoi vuonna 1968…

VUODET TAPAHTUMAT LINKIT
1968 Moodi perustettiin 13.2.1968.
Moodin perustaminen tapahtui 1960-luvun kiihkeiden loppuvuosien keskellä. Lähtölaukaus perustamiselle ei niinkään ollut ylioppilaiden yhteiskunnallinen herääminen, vaan kurssimuotoisen opetuksen aloittaminen tilastotieteen laitoksella. Perustavaa kokousta nimittäin edelsi ensimmäisen ns. cum laude-kurssin luennon jälkeinen keskustelu, jossa professori Seppo Mustonen esitti opiskelijoille oman järjestön perustamista. Niinpä 13. helmikuuta pidettiin Moodin perustava kokous, joka valitsi Moodin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Yrjö Vartian. +
1969 Aluksi toiminta oli melko aktiivista. Moodi järjesti mm. kurssikyselyn, jolla selvitettiin tiedekunnan metodiopetuksen tilaa.
70-luku Pääaineopiskelijoiden vähäinen määrä johti toiminnan vähenemiseen, ei saatu uusia aktiivijäseniä valmistuvien tilalle. Ajalle ominaiselta yhteiskunnalliselta toiminnalta ei kuitenkaan vältytty. Myös kontakteja muihin ainejärjestöihin pidettiin yllä, tällöin lähinnä Limekseen.
1970 Moodin ensimmäinen ekskursio suuntautui Tampereelle, jossa yliopiston lisäksi tutustuttiin planetaarioon ja käytiin katsomassa Hair’ia. Moodi järjesti myös toisen kurssikyselyn koskien metodiopetusta.
1971 Moodi järjesti 12.-13.3.71 Yhteiskuntatieteiden metodiseminaarin, jonka puuhamiehenä toimi silloinen puheenjohtaja Pekka Sulkunen. Ajan hengessä otettiin kantaa mitä erilaisemmilla julkilausumilla, elettiinhän eräänlaista murrosvaihetta, jolloin vanhat perinteet romuttuivat.
1972 Moodin edustaja kävi SMYL’in liittokokouksissa. Laitos kieltäytyi ehdottomasti Moodin ehdottamasta laitosneuvostosta.
1973 Moodi liittyi Ainejärjestöjen Neuvottelukuntaan ja SYOL’iin. Anti-imperialistisen solidaarisuustyön puitteissa Moodi liittyi sekä Yliopiston rauhankomiteaan että Suomi-Chile seuraan. Moodi järjesti myös jonkinlaista tutortoimintaa.
1974 Moodin vaikutusmahdollisuudet laitoksen suuntaan paranivat esimiehen vaihduttua. Opintoretki Jyväskylän yliopistoon oli onnistunut. Moodi järjesti myös illanvieton opiskelijoille ja laitoksen henkilökunnalle.
1975 Henkilöstöpula vaivaa moodia.
1976 Jälleen laitoshenkilökunnan ja Moodin yhteinen illanvietto.
1977 Ei tullut yhtään uutta opiskelijaa, mutta illanvietto sentään saatiin aikaan.
1978 Moodi aktivoitui tutkinnonuudistuksen lähestyessä järjestämällä kurssikyselyn, jonka pohjalta pyrittiin vaikuttamaan tilastotieteen yleisopintojen sisältöön ja laajuuteen uudessa tutkinnossa.
Kaksi illanviettoa Hämäläisessä osakunnassa, joihin osallistui Moodilaisten lisäksi muutama professori. Tutustumisretket tehtiin sekä Alkoholipoliittiseen tutkimuslaitokseen että vakuutusyhtiö Pohjolaan.
1979 Vierailu Postipankissa ja jälleen illanvietto laitoshenkilökunnan kanssa olivat plussaa, mutta uusia opiskelijoita ei saatu ainuttakaan.
80-luku Alkuvuodet olivat Moodille taas puutteellisten henkilöresurssien aikaa, mutta vuosikymmenen puolessa välissä tapahtui seuraava virkistyminen. Uusia pääaineopiskelijoita tuli vaihteeksi enemmän ja ensimmäinen Tyyppiarvo julkaistiin. Toiminnasta katosi kantaaottavuus, keskityttiin käytännön asioihin ja opiskelijoiden omaan viihtyvyyteen.
1980 Tutkintouudistuksen jälkeen uudet opiskelijat aloittivat opintonsa tilastotieteen koulutusohjelmassa.
1981 Taaskaan ei uusia opiskelijoita, Moodin hallitukseen jopa sivuaineopiskelijoita.
Lähestyessään teini-ikää Moodi alkoi silmäillä ympärilleen etsien uusia tuttavuuksia – tuloksena järjestettiin ensimmäinen KTTO:n ja Moodin yhteinen illanvietto. Tämän jälkeen ovat kontaktit valtsikan muihin ainejärjestöihin kehittyneet nykyiselleen.
Tutustumismatka Tukholman yliopistoon, jossa tavattiin tilastotieteen opiskelijoita ja tutustuttiin laitokseen.
1982 Nyt valittiin yllättäen kymmenen uutta opiskelijaa, joten toiminta hiukan vilkastui. Pikkujoulussa esiintyi Jussi Raittinen
1983 Seitsemän uutta opiskelijaa tilastotieteelle.
1984 Yhdeksän uutta opiskelijaa tilastotieteelle ja tämä innosti Moodiakin – tehtiin tutustumiskäynnit ETLAan ja Tilastokeskukseen sekä pidettiin kurssikysely kuudella kurssilla.
1985 Ensimmäinen Tyyppiarvo julkaistiin. +
Jälleen kurssikysely ja eksursio SYP’iin. Ensimmäiset maininnat Akateemisesta Wartista ja sählystä osuivat myös tähän vuoteen. Fuksiaisten lisäksi järjestettiin illanvietto TASO’n kanssa. Amos Anderssonin taidemuseon lisäksi kulttuurista nautittiin myös kaupunginteatterissa katsomalla Chicagoa.
1986 Moodi viimeinkin erosi SNS-seurasta ja Suomi-Chile seurasta. AA’ssa käytiin jälleen ja lisäksi järjestettiin videoilta. ABI-Infossakin Moodia oli joku esittelemässä. Teatterikäyntejä tehtiin kaksi, ne olivat Hamlet ja Onnenapiloiden Rytmihirviöt. Mainitaan myös järjestetyn kahdet fuksiaiset ja pikkujoulut.
1987 Missä lienee vuosikertomus tältäkin vuodelta? No Tyyppiarvo paljastaa kuitenkin ekskursion Marketindexiin.
1988 Tututustumiskäynnit kohdistuvat tänä vuonna Marketing Radariin ja Suomen Gallupiin. Fuksiaiset järjestettiin yhdessä Statuksen kanssa ja lisäksi oli vielä bileet Stigman seurassa. Teatteri-intoa purettiin tänä vuonna Luulosairaaseen. Moodi järjesti myös tanssikurssin!
1989 Vierailukäynnit kohdistuivat Heurekaan ja Loviisan ydinvoimalaan. Kansallisia suhteita ylläpidettiin vierailemalla Jyväskylän yliopistossa, josta tehtiin myös vastavierailu. Kansallisteatterin Francescan ryöstö oli tämän vuoden henkinen anti, kun taas ruumiinkulttuurin puolelta voisi mainita Suomi-Hollanti jalkapallo-ottelun. Moodi voitti Kannuvalajien sählyturnauksen. Saaristoristeily lienee kuitenkin tämän vuoden erikoisin anti.
90-luku Tilastotieteen opiskelijoiden määrä kasvaa, Moodi saa ensimmäiset kotisivunsa ja ekskursioita järjestetään runsaasti. Tyyppiarvo alkoi ilmestymään myös verkkoversiona, ainakin teknobuumin ajan.
1990 Sisäänottomäärä kasvoi 20 opiskelijaan. Tutustumisretki Tallinnaan ja radion kamarikuoron konsertti pistivät täällä silmään. Myös Macbethiä ja Jouko Turkan valheita käytiin seuraamassa.
1991 & 1992 Vuosikertomusten ja lähes kaiken muunkin dokumentaation puute herätti ihmetystä! Tyyppiarvosta löysin kuitenkin tiedon Tukholman risteilystä tuona myöhempänä vuonna.
1993 Moodin legendaarinen 25-vuotisjuhla. Matka Tallinnaan ja ekskursio Koffille olivat myös ohjelmassa. Ensimmäinen maininta TDK-bileistä. Teatterissakin kerrotaan käydyn jopa kahteen kertaan, mutta näytelmien nimet toimintakertoja näyttää kyllä unohtaneen.
1994 Ekskujen kohteet olivat tänä vuonna Taloustutkimus Oy ja Tilastokeskus. Moodi myöskin moniotteli kyseisenä vuonna. Teatterielämyksinä olivat tällä kertaa Kuolleet Sielut ja Mekaaninen piano.
1995 Moodin ensimmäiset kotisivut julkaistiin. Tyyppiarvokin siirtyi hetkeksi tietoverkkoaikaan. Ekskursioiden ehdoton huippuvuosi: Palkansaajien tutkimuslaitos, CSC-tieteellinen laskenta, Orion, Imatran Voima, Kovarianssi & Valtiontalouden tutkimuskeskus. Salifudistakin pelailtiin. Momble sekä Moodin Martat ja Martit toimivat molemmat ahkerasti. Suomenlinnaan suuntaui Moodin piknik ja tietysti mukana olivat myös petanque-kuulat. +
1996 Moodi ry sai logon. (Se mustavalkoinen) +
Ekskursiot senkun jatkuvat: Stakes, Metsäntutkimuslaitos, Kansanterveyslaitos & Leiras. Tallinanristeilylläkin taas käytiin. Kybällä vakiinnutti asemansa kevätpiknikkinä. Ryhmäteatterissa käytiin katsastamassa sekä Ihanne aviomies että Jumalainen lahja. Akateemisessa Wartissa kilvoitteli Moodilta sekä mies- että naisjoukkue.
Pelikerho MoPPI aloitti myös toimintansa.
1997
1998 Moodi ry täytti 30 vuotta. Vuosijuhlilla juhlapuhujana Osmo Soininvaara. +
1999
00-luku
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 Moodi ry täytti 40 vuotta. Vuosijuhlilla juhlapuhujana Osmo Soininvaara.
2009
10-luku Aloittavien tilastotieteilijöiden määrä pysyy jatkuvasti korkealla, ja hallituspaikoista päästään jopa äänestämään. Uudet opiskelijat tuovat paljon muutoksia mm. urheilutoimintaan, Tyyppiarvoon kuin jopa itse Moodin logoon.
2010 Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilastotieteilijät otettiin ensimmäistä kertaa kunnolla mukaan Moodin toimintaaan.
Molemmat tiedekunnat mukaan lukien tilastotieteen opinnot aloitti jopa 54 uutta opiskelijaa.
2011 Tilastotieteelle tuli jälleen paljon sisään, 42 tällä kertaa. Viime vuosien suuret sisäänottomäärät ajoivat Moodin urheilutoiminnan väistämättömästi nuorten käsiin ja Moodin joukkue sai jopa uuden nimen: MoPSi eli Moodin Palloseura.
2012 Moodin logo muutettiin vihreäksi. +
2013 Moodi juhli 45. vuosijuhliaan ja valitsi kunniajäsenikseen Eija-Leena Koposen ja Ville Parkkisen. Barbarat nimitettiin ”erittäin hyviksi, ellei täydellisiksi malleiksi”. Juhlapuhujana toimi Hannu Niemi.
Keväällä Moodin pokerikerho eli Mokeri aloitti myös toimintansa.
+
+
Tyyppiarvo voitti HYYn järjestölehtikilpailun vuoden toisella numerollaan. +
2014 Tälle vuodelle Moodin hallitukseen oli niin paljon tunkua, että vaalikokouksessa jouduttiin kahdesti jopa äänestämään virkoihin soveltuvista henkilöistä.
Moodi sai vihdoin oman lipun! Lippu esiteltiin 13.9. Dilemman ja Moodin fuksisitseillä. +
Moodilaiset lähtivät pitkän tauon jälkeen opintomatkalle. Kohteeksi valikoitui Lontoo.
Moodi osallistui ensimmäistä kertaa ylioppilainen soihtukulkueeseen 6.12. +
2015 Yliopiston salibandysarjassa Moodin joukkue MoPSi voitti pronssia.
Kannunvalajien sählyturnauksessa Moodi pääsi huikeiden jatkoaikavoittojen jälkeen nostamaan kannua mestaruuden kunniaksi.
Opiskelijahuone Survomo saatiin Moodin käyttöön Exactumin kellarikerroksesta.
MoPSille hankittiin vihreät pelipaidat kevään menestyksen seurauksena.
Opintomatkan kohteena oli Berliini.
2016 Tyyppiarvo siirtyi verkkojulkaisuksi ja alkoi ilmestymään osoiteessa Tyyppiarvo.com
Kevätklassikko nimellä kulkeva salibandy-ottelu järjestettiin ensimmäistä kertaa. MoPSi vei ensimmäisen ottelun lukemin 6-5. +
MoPSi uusi Kannunvalajien sählyturnauksen mestaruuden. Yhteensä turnauksessa nähtiin jopa kolme Moodin joukkuetta. +
Ensimmäinen suuri työelämätapahtuma, Data Science -päivä, järjestettiin SSKH:n Festsalissa toukokuun lopulla. Tapahtumassa oli yhteensä 75 osallistujaa sekä paljon myös turkulaisia tilastotieteen opiskelijoita
2017 Tilastotieteen opetus siirtyi osaksi Matemaattisten tieteiden kandiohjelmaa sekä Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmaa. Samalla tilastotieteen opetus päättyi valtiotieteellisessä tiedekunnassa.
Moodin nimi kirjoitettiin perjantaina kolmatta kertaa peräkkäin Kannunvalajien sählyturnauksen palkintokannun kylkeen +
2018 Moodi juhli 50.. vuosijuhliaan Ravintola Hima&Salissa. Juhlapuhujana toimi Jouni Kuha. Vuosijuhlilla oli yhteensä 150 osallistujaa.
MoPSin hegemonia Kannunvalajien sählyturnauksessa sai jatkoa neljännen kerran +
MoPSi maksoi vuoden takaisen nöyryytyksen takaisin Kevätklassikossa ja voitti KTTO:n lukemin 8-5 +
2019
20-luku Moodin hallitusten keski-ikä nousee, kun uusien jäsenten virta heikkenee. Yllättävä siirtymä täyteen etäopetukseen heikentää järjestön toimintaa entisestään.
2020 SARS-CoV-2-pandemian johdosta yliopisto vietti valtaosan vuodesta etäopetuksessa. Myös Moodin toiminta siirtyi lähes kokonaan etäyhteyksillä tapahtuvaksi.
Uusien hallitusaktiivien saaminen näytti niin vaikealta, että vuoden aikana käytiin vakavia keskusteluja Moodin tulevaisuudesta. Loppuvuodesta yhdistyksen kokous (kolmannella yrityksellä) päätti, että Moodi on virallisestikin myös alumnien järjestö.
2021 Etäaika jatkui, mutta syksyllä pystyttiin järjestämään live-pikkujoulut ja ajankohtainen vierailu THL:lle. Työelämätoimintaa tapahtui myös mentoroinnin ja etätapahtuman muodossa.
Opintorintamalla aikaa kului uudesta SISU-tietojärjestelmästä tiedottamiseen.