Ruotsinkielistä Moodle-koulutusta: Undervisa med Moodle

En svenskspråkig Moodle-kurs för undervisningspersonalen ordnas i Svenska Social- och kommunalhögskolans nybygge på Snellmansgatan med start i slutet av november.

Kursen Undervisa med Moodle stöder lärarna i ibruktagningen av den nätbaserade lärmiljön Moodle. Vi siktar till den helhetsuppfattningen av Moodle som behövs för typiska undervisningsbehov: publicering av undervisningsmaterial, inlämning av uppgifter, informering och diskussion samt värdering av uppgifter.

Vi bekantar oss med lärmiljön både ur studerande- och lärarperspektiv. Du får också exempel på olika kursområden som du kan tillämpa för eget behov, och lär dit att strukturera och redigera ett kursområde för din undervisning.

Kursen består av två närundervisningstillfällen och en nätperiod. Det lönar sig att reservera åtta timmar för helheten: 2x3h för närundervisningen och 2h för nätarbetet.

Datum och plats:
24.11. och 1.12. kl 13.00-15.45, Snellmansgatan 12, datasal
24.-30.11. nätperiod med kursplanering och förberedelser med önskemål för närundervisningen 1.12.

Anmäl dig senast 16.11. via kurskalendern i Alma (kräver inloggning).

Märk: om du saknar användarnamn för soc&kom, kontakta Christian Lindblom (@helsinki.fi) senast 20.11.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *