Moodlen mobiilikäyttö – huomioitavaa opettajille ja opiskelijoille

Moodlen mobiilikäytöstä tulee säännöllisesti kyselyjä Moodlen ylläpitoon. Tässä koostetta nykytilanteesta:

Mobiilikäyttöä seurataan kirjautumistilastojen kautta. Tilastojen mukaan mobiilikäyttö yhteensä eli Moodleen kirjautumiset tietokonetta pienemmiltä päätelaitteilta on pikkuhiljaa kasvamassa. Tableteista iPad on Android-versioita suositumpi, puhelimista Android-versiot iPhonea suositumpia. Kokonaiskäytöstä mobiilipäätelaitteet ovat kuitenkin pieni osa verrattuna tietokoneiden käyttöön päätelaitteina.

Mobiilikäytöllä voidaan tarkoittaa kahdenalaista käyttöliittymää: selainta tai erillistä mobiilisovellusta.

  • Selainkäyttö: HY-Moodlea voi jo nyt käyttää selaimella myös mobiilisti, jolloin Moodle reagoi päätelaitteen kokoon tarvittaessa vähentämällä palstojen määrää ensin kolmesta kahteen ja sitten yhteen. Voit kokeilla tätä myös tietokoneella kaventamalla selainikkunaa. Opettajan kannattaakin katsoa, miltä rakennettu kurssialue näyttää kapeammalla näytöllä, jotta toteutusta voi tarvittaessa muokata opiskelijoille selkeämmäksi.
  • Mobiilisovellukset: Moodleen on tarjolla lukuisa määrä mobiilisovelluksia erilaisille mobiililaitteille. Huomattavinta näissä on, että suurimmasta osasta puuttuu käytön kannalta oleellisia ominaisuuksia, kuten shibboleth-kirjautuminen, joka tarvittaisiin, jotta sovelluksella edes olisi mahdollista päästä HY-Moodleen, puhumattakaan tarjotuista toiminnoista. Jos katsoo mobiilisovellusten saamia arvioita, ne eivät toistaiseksi ole olleet kovin mairittelevia. Moodle.orgin tarjoama mobiilisovellus Moodle Mobile on meillä testauksessa, mutta sen mahdollisesta käyttöönotosta voidaan päättää vasta testitulosten perusteella. Käyttäjille tarjottavien ominaisuuksien lisäksi on huomioitava myös tietoturva.

Mobiilikäytöllä voidaan myös tarkoittaa erilaisia käyttötarpeita: lukemis- ja seurantatyyppistä tarvetta tai kirjoittamis- ja osallistumistyyppistä tarvetta.

  • Lukeminen onnistuu kohtuullisen sujuvasti selaimella jo nyt. Opettajien kannattaa muistaa huomioida kasvava mobiilikäyttäjien määrä kurssialuetta suunnitellessan. Esimerkiksi tehtävien palautuspäivät ja muut tärkeät asiat, jotka opiskelijoille halutaan helposti tavoitettaviksi ja joihin opiskelijat monesti palaavat, kannattaa mieluummin laittaa kurssialueelle, alisivulle tai kalenteriin, joista opiskelijan on helppo käydä myös puhelimella tiedot tarkistamassa, kuin luentokalvoihin, joiden lataus mobiilisti kestää, voi maksaa ja on paljon hankalampaa opiskelijoille.
  • Lyhyiden keskusteluviestin kirjoittaminen onnistuu jo nyt. Sen sijaan esimerkiksi tentteihin ei välttämättä kannata vastata puhelimella, varsinkin jos tentin aikaraja on tiukka ja vastattavaa on paljon, sillä vastausten tuottaminen ja lähetys voivat pienellä päätelaitteella ja hitaalla tietoliikenneyhteydellä olla hitaampia ja epävarmempia kuin tietokoneella. Toisaalta taas, monivalintatenttiin vastaaminen onnistuu kosketusnäytöllä varsin näppärästi.
  • Mobiilisovellusten totuttu etu selainkäyttöön olisi uutisvirta, josta saa tilattua puhelimeen notifikaatioita. Uutisvirta sinänsä pitää käyttäjän tiedotettuna viimeisimmistä tapahtumista, ja esim. Moodlen tapauksessa tukisi vaikkapa kurssilla käytävää pienryhmäkeskustelua. Notifikaatiotoiminnallisuutta ei kuitenkaan aina ole olemassa eikä se välttämättä toimi halutusti. Ensimmäisten kokeilujen perusteella Moodle Mobilesta puuttuvat notifikaatiotoiminnallisuudet kokonaan ja uutisvirtaan nousee tietoa varsin vajavaisesti. Ensimmäisten kokeilujen perusteella mobiiliversio on niin keskeneräinen, ettei siitä ole selainkäyttöä enempää iloa.