Moodle versionsuppdatering och serviceavbrott 29.6.2017

Helsingfors universitets Moodle lärplattform uppdateras till version 3.2 på torsdagen 29.6. mellan kl. 8-17. Under denna tid kan Moodle inte användas.

Bekanta dig med de nya egenskaperna och videon av Moodle 3.2. Observera att det nya Boost-temat kommer till HUs Moodle först senare.

I samband med uppdateringen införs följande nya egenskaper:

  • Moodle Mobile – använd Moodle via appen
  • H5P – ett mångsidigt verktyg för läromaterial, t.ex. interaktiva videon
  • ”Progress bar” ersättas med Completion Progress -blocket – ett händigt verktyg för uppföljning av studerandenas prestationer

Moodle Mobile och H5P är i testningsfasen, så användingen sker självständigt.

Om du har frågor angående versionsuppdateringen ta gärna kontakt med moodle (at) helsinki.fi