Du kan nu granska koder med CodeRunner

Frågetypen CodeRunner har installerats i Moodle. När du väljer frågetypen CodeRunner i dina tester kan du skapa programmeringsuppgifter som granskas automatiskt. CodeRunner stöder följande programmeringsspråk: Python2, Python3, C, C++, Java, PHP, JavaScript (NodeJS), Octave och Matlab. CodeRunner lämpar sig särskilt väl för nybörjarkurser i programmering, där det är viktigt att studenten får omedelbar och direkt respons om sin kod och dess stil. Responsen beror på hur exakta testerna som matas in i programmet är. Det är också möjligt att koda en alldeles egen testningsmetod, men det rekommenderas inte för nybörjare.

Vid standardbruk skriver studenten in sin egen kod eller sitt eget program i svarsfältet, och CodeRunner kör koden på en virtuell server och jämför utdata från en given modellkod och från studentens kod. I följande skede kan du till exempel begränsa testet så att vissa funktioner inte får användas eller be studenten skriva en kod med bara ett visst antal rader. När du har skapat din egen fråga kan du även till exempel jämföra texten med en given modelltext, beroende på hur komplicerad din fråga är.

I början av året kommer det att ordnas en CodeRunner-workshop där du kan bekanta dig närmare med frågetypen. Be om mer information eller framför önskningar per e-post på adressen moodle @ helsinki.fi.

Instruktioner för lärare på finska
Instruktioner för lärare på engelska